Altium Thai Webinar สัมมนาออนไลน์ความสามารถด้านต่างๆของ Altium Designer

Altium Designer 20 คือรุ่นล่าสุด ณ ปัจจุบัน มีความสามารถที่ปรับปรุง ครอบคลุมการใช้งานระดับมืออาชีพ สร้างวงจรได้ซับซ้อน รองรับฟุ้ทพรินท์หลากหลาย มีในไลบรารีและสร้างได้เองจากเครื่องมืออัตโนมัติ มี Routing Engine ที่ก้าวหน้า รองรับการออกแบบที่ละเอียด ซับซ้อน เช่น IoT (Internet of Thing), High Speed, DDR, USB, HDMI, Ethernet, SDI, etc งานออกแบบเช่น Multi-layer, ชนิด Flexible Circuit ไฟล์สำหรับการผลิตหลากหลายรูปแบบ เชื่อมต่อกับผู้ผลิตพีซีบีได้กว้างขวาง เชื่อมโยงกับจำหน่ายอุปกรณ์ต่างๆออนไลน์ ActiveBOM สามารถตรวจสอบราคา,จำนวน ในเวลาจริงทันที ทำงานได้รวดเร็ว สวยงาม แม่นยำ เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Topic หัวข้อ ภาษา วันที่-เวลา 14.00-15.00 What is new in Altium […]