โปรโมชั่น Altium Designer22+Altium365

Promotion Altium Designer 22 ซื้อไลเซ็นส์ใหม่ Altium Designer 22 ได้รับ Altium365 ใช้งาน 1 ปีและ update ได้ตลอดระยะเวลา 1 ปีเต็ม ** ใช้งานร่วมกันหลายๆคน ผ่านอินเตอร์เน็ต สะดวกกว่าเดิม ** ติดต่อ 081-63-63-234 Altium Designer20+Altium365+12months Subscription ราคาจำหน่าย (บาท) ราคา โปรโมชั่น (บาท) New License 450,000 450,000 Upgrade Altium Designer รุ่นเก่า 149,000-350,000 350,000 ** หมายเหตุราคานี้ยังไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% ดูรายละเอียด ความสามารถด้านต่างๆที่นี่    Follow @altiumthai   sales@altiumthai.com       […]