Altium Designer

ท่านสามารถชำระค่าอบรมโดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร บริษัท เอ็มเบ็ดเด็ด เทคโนโลยี จำกัด

ธนาคารชื่อบัญชีหมายเลขบัญชี
กรุงเทพ จำกัดบจ.เอ็มเบ็ดเด็ด เทคโนโลยี080-3-00113-0
กสิกรไทย จำกัดบจ.เอ็มเบ็ดเด็ด เทคโนโลยี029-8-92748-1

เมื่อโอนเรียบร้อย ส่งสลิปมาที่ sales@altiumthai.com พร้อมแจ้งรายละเอียดดังนี้

การเตรียมตัวเข้าอบรม

เนื่องจากเป็นการอบรมออนไลน์ ผ่านทางระบบ Zoom ผู้เข้าอบรมควรเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมดังนี้

เมื่อถึงวันอบรม