Altium Designer

ชื่อ Interactive Routing เป็นชื่อใหม่ที่ Altium Designer ตั้งขึ้นสำหรับการเดินเส้นอย่างฉลาด โดยที่ซอฟต์แวร์จะพยายามเดินเส้นให้สำเร็จ ในทิศทางแนวนอน แนวตั้ง หรือแนวเฉียง โดยจะพยายามหลบเลี่ยงวัตถุกีดขวางต่างๆ Smart Interactive Router จะค้นหาและจัดวางเส้นทองแดงให้สำเร็จ หากทั้งจุดตั้งต้นและจุดสุดท้ายอยู่บนเลเยอร์เดียวกัน โดยระหว่างเดินเส้นจะยังคงรักษากฏการออกแบบ (Design Rule) อย่างเคร่งครัด

ชื่อ Interactive Routing เป็นชื่อใหม่ที่ Altium Designer ตั้งขึ้นสำหรับการเดินเส้นอย่างฉลาด โดยที่ซอฟต์แวร์จะพยายามเดินเส้นให้สำเร็จ ในทิศทางแนวนอน แนวตั้ง หรือแนวเฉียง โดยจะพยายามหลบเลี่ยงวัตถุกีดขวางต่างๆ Smart Interactive Router จะค้นหาและจัดวางเส้นทองแดงให้สำเร็จ หากทั้งจุดตั้งต้นและจุดสุดท้ายอยู่บนเลเยอร์เดียวกัน โดยระหว่างเดินเส้นจะยังคงรักษากฏการออกแบบ (Design Rule) อย่างเคร่งครัด

การใช้คำสั่งให้เลือก Place>>Smart Interactive Routing จากนั้นเลือกที่ connection ที่ต้องการ การควบคุม Smart Interactive Routing จะผ่านทางเคอร์เซอร์และคีย์ย่อ ภายในประกอบด้วย 2 รูปแบบหลักคือ auto complete โดยที่ซอฟต์แวร์จะพยายามค้นหาเส้นทางเพื่อเดินเส้นให้สำเร็จ และ auto off คือซอฟต์แวร์จะพยายามวางเส้นถึงจุดที่ตำแหน่งเคอร์เซอร์เท่านั้น

ในโหมด auto complete เส้นทองแดงจากจุดตั้งต้นมายังตำแหน่งเคอร์เซอร์ จะแสดงเป็นเส้นทึบ และเส้นทองแดงจากตำแหน่งเคอร์เซอร์ไปยังเป้าหมาย จะแสดงเป็นเส้นประ   ถ้าหากท่านยอมรับเส้นทางที่ซอฟต์แวร์แนะนำ ให้กดคีย์ CTRL พร้อมทั้งคลิก จะทำให้ทั้งเส้นทองแดงสำเร็จในทันที

หากต้องการเปลี่ยนโหมด ให้เดินเส้นตามการวางเคอร์เซอร์ ให้กดคีย์ 5 เพื่อเปลี่ยนไปยัง auto complete off ซอฟต์แวร์จะจัดการวางเส้นทองแดงตามการเปลี่ยนตำแหน่งเคอร์เซอร์ โดยหลบหลีกสิ่งกีดขวางโดยอัตโนมัติ

นอกจากหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ซอฟต์แวร์สามารถหยุดเมื่อพบสิ่งกีดขวาง หรือจะสั่งไม่สนใจสิ่งกีดขวาง   กดคีย์ย่อ Shift+R เพื่อเปลี่ยนโหมดเหล่านี้ หากต้องการเปลี่ยนจุดเริ่มต้นการเดินเส้น โดยกลับไปยังด้านตรงข้าม ให้กด 7 และกดคีย์ Spacebar สำหรับเปลี่ยนการเริ่มต้นมุม

ระหว่างใช้คำสั่งท่านสามารถกดคีย์ ‘~’ เพื่อให้แสดงคีย์ย่อที่เรียกใช้ได้