Altium Designer

ตัวอย่างโปรเจ็คอื่นๆบนAltium365 คลิกที่นี่

ฝึกออกแบบพีซีบี ภาษาไทย **ฟรี** ใช้ Altium Designer ภายใน 1 วัน

Altium Designer คือซอฟต์แวร์สำหรับออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีความสามารถสูง ใช้งานง่าย แม่นยำ ถูกต้อง เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในบรรดานักออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก

ในการทำ workshop ระยะเวลา 1 วันทางออนไลน์ จะแนะนำการใช้งาน Altium Designer สำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป ต้องการเรียนรู้ฟังก์ชั่นการทำงานซอฟต์แวร์ เนื้อหาในการทดลองจะออกแบบวงจรพีซีบอร์ด IOT สำหรับควบคุมวงจรไฟฟ้า อย่างง่าย 1 ชุดให้สำเร็จภายใน 1 วัน ผู้เข้าร่วมอบรมจะเข้าใจกระบวนการออกแบบทั้งหมด รายละเอียดประกอบด้วย

เวลา

กิจกรรม

09.00-10.00

การขอซอฟต์แวร์รุ่นทดลอง 15 วัน
การดาวน์โหลด, การติดตั้ง, การ activate เพื่อใช้งาน
การเปิด Workspace เพื่อใช้ Altium365

10.00-12.00

สร้างวงจรไฟฟ้า Schematic
ไลบรารีออนไลน์, ไลบรารีออฟไลน์
การเชื่อมต่อวงจร, การตรวจสอบวงจร

12.00-13.30

พักเที่ยง

13.30-14.00

การสร้างพีซีบอร์ด PCB
กฏการออกแบบ Design Rule
การจัดเรียงอุปกรณ์บนบอร์ด
การเดินลายเส้นทองแดง

15.00-16.00

การสร้าง Gerber
การสร้าง Drawing
การสร้าง PDF, BOM, DraftMan และ ActiveBOM

16.00-16.30

ถามตอบ

การเตรียมตัว

ผู้เข้าร่วมเข้าทำเวิร์คช็อปออนไลน์ ควรมีความพร้อมดังนี้

 1. คอมพิวเตอร์, โน้ตบุ้ค ประสิทธิภาพสูง สำหรับติดตั้งซอฟต์แวร์ Altium Designer มีความต้องการดังนี้
  • CPU i5 ขึ้นไป มีหน่วยความจำอย่างน้อย 4GB และมีพื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์อย่างน้อย 10GB
  • เมาส์ชนิด 3 ปุ่ม และควรมีลูกล้อเมาส์
  • จอภาพ รองรับความละเอียด 1080×1920 (Full HD)
  • ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ตลอดเวลา หากไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต จะไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์
  • Windows 10 64บิทเท่านั้น รุ่นใดก็ได้ ไม่รองรับ 32บิท
 2. คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์ หรือ แท็บเบ็ด สำหรับใช้ฟังหรือเข้าร่วมประชุมทาง Zoom สามารถใช้เครื่องเดียวกับ เครื่องทดลอง แต่หากมีจอภาพเดียว จะไม่สะดวกขณะทำเวิร์คช็อป
 3. เตรียมเวลา เนื่องจากเนื้อหา จะเรียงเป็นลำดับ ตั้งแต่ช่วงเช้า ไปจนตอนบ่าย หากขาดไปบางช่วงจะไม่ต่อเนื่อง
 •  

*Altium Designer สามารถทำงานได้ถึงแม้ว่าจะติดตั้งบนเครื่องสเปคต่ำ แต่การทำงานจะช้าจนกระทบการใช้งาน *

การลงทะเบียน

 • ผู้เข้าร่วมเวิร์คช็อปต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ผ่านทาง www.altiumthai.com เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย จะได้รับรหัสเข้าร่วม Zoom meeting ผ่านทาง email ซึ่งจะใช้ได้ในวันและเวลาที่กำหนด
 • ลงทะเบียนและเข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • กรณีแต่ละวันมีผู้ลงทะเบียนต่ำกว่าจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทขอยกยอดไปครั้งถัดไป
มกราคม 2566
วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 คลิกลงทะเบียนที่นี่
กุมภาพันธ์ 2566
วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 คลิกลงทะเบียนที่นี่
มีนาคม 2566
วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 คลิกลงทะเบียนที่นี่
เมษายน 2566
วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 คลิกลงทะเบียนที่นี่
พฤษภาคม 2566
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 คลิกลงทะเบียนที่นี่
มิถุนายน 2566
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 คลิกลงทะเบียนที่นี่
กรกฏาคม 2566
วันพุธที่ 19 กรกฏาคม 2566 คลิกลงทะเบียนที่นี่
สิงหาคม 2566
วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 คลิกลงทะเบียนที่นี่
กันยายน 2566
วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 คลิกลงทะเบียนที่นี่
ตุลาคม 2566
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 คลิกลงทะเบียนที่นี่
พฤศจิกายน 2566
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2565 คลิกลงทะเบียนที่นี่
ธันวาคม 2566
วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 คลิกลงทะเบียนที่นี่