Altium Designer + Altium365 Workshop-Online

การทำเวิร์คช็อปทั้งหมดใช้ภาษาไทย **ฟรี**ไม่มีค่าใช้จ่าย

Altium Designer คือซอฟต์แวร์สำหรับออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีความสามารถสูง ใช้งานง่าย แม่นยำ ถูกต้อง เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในบรรดานักออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก

ในการทำ workshop ระยะเวลา 1 วันทางออนไลน์ จะแนะนำการใช้งาน Altium Designer สำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป ต้องการเรียนรู้ฟังก์ชั่นการทำงานซอฟต์แวร์ เนื้อหาในการทดลองจะออกแบบวงจรพีซีบอร์ด IOT สำหรับควบคุมวงจรไฟฟ้า อย่างง่าย 1 ชุดให้สำเร็จภายใน 1 วัน ผู้เข้าร่วมอบรมจะเข้าใจกระบวนการออกแบบทั้งหมด รายละเอียดประกอบด้วย

เวลากิจกรรม
09.30-10.00การขอซอฟต์แวร์รุ่นทดลอง 15 วัน
การดาวน์โหลด, การติดตั้ง, การ activate เพื่อใช้งาน
การเปิด Workspace เพื่อใช้ Altium365
10.00-12.00สร้างวงจรไฟฟ้า Schematic
ไลบรารีออนไลน์, ไลบรารีออฟไลน์
การเชื่อมต่อวงจร, การตรวจสอบวงจร
12.00-13.30พักเที่ยง
13.30-14.00การสร้างพีซีบอร์ด PCB
กฏการออกแบบ Design Rule
การจัดเรียงอุปกรณ์บนบอร์ด
การเดินลายเส้นทองแดง
15.00-16.00การสร้าง Gerber
การสร้าง Drawing
การสร้าง PDF, BOM, DraftMan และ ActiveBOM
16.00-16.30 ถามตอบ

การเตรียมตัว

ผู้เข้าร่วมเข้าทำเวิร์คช็อปออนไลน์ ควรมีความพร้อมดังนี้

 1. คอมพิวเตอร์, โน้ตบุ้ค ประสิทธิภาพสูง สำหรับติดตั้งซอฟต์แวร์ Altium Designer มีความต้องการดังนี้
  • CPU i5 ขึ้นไป มีหน่วยความจำอย่างน้อย 4GB และมีพื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์อย่างน้อย 10GB
  • เมาส์ชนิด 3 ปุ่ม และควรมีลูกล้อเมาส์
  • จอภาพ รองรับความละเอียด 1080×1920 (Full HD)
  • ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ตลอดเวลา หากไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต จะไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์
  • Windows 10 64บิทเท่านั้น รุ่นใดก็ได้ ไม่รองรับ 32บิท
 2. คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์ หรือ แท็บเบ็ด สำหรับใช้ฟังหรือเข้าร่วมประชุมทาง Zoom สามารถใช้เครื่องเดียวกับ เครื่องทดลอง แต่หากมีจอภาพเดียว จะไม่สะดวกขณะทำเวิร์คช็อป
 3. เตรียมเวลา เนื่องจากเนื้อหา จะเรียงเป็นลำดับ ตั้งแต่ช่วงเช้า ไปจนตอนบ่าย หากขาดไปบางช่วงจะไม่ต่อเนื่อง

*Altium Designer สามารถทำงานได้ถึงแม้ว่าจะติดตั้งบนเครื่องสเปคต่ำ แต่การทำงานจะช้าจนกระทบการใช้งาน *

การลงทะเบียน

 • ผู้เข้าร่วมเวิร์คช็อปต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ผ่านทาง www.altiumthai.com เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย จะได้รับรหัสเข้าร่วม Zoom meeting ผ่านทาง email ซึ่งจะใช้ได้ในวันและเวลาที่กำหนด
 • ลงทะเบียนและเข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • กรณีแต่ละวันมีผู้ลงทะเบียนต่ำกว่าจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทขอยกยอดไปครั้งถัดไป
ตุลาคม 2564
พฤศจิกายน 2564
ธันวาคม 2564
มกราคม 2565
กุมภาพันธ์ 2565
มีนาคม 2565
เมษายน 2565
พฤษภาคม 2565
มิถุนายน 2565
กรกฏาคม 2565
สิงหาคม 2565
กันยายน 2565
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 คลิกลงทะเบียนที่นี่
ตุลาคม 2565
วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 คลิกลงทะเบียนที่นี่
พฤศจิกายน 2565
วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 คลิกลงทะเบียนที่นี่
ธันวาคม 2565
วันพฤหัสที่ 8 ธันวาคม 2565 คลิกลงทะเบียนที่นี่

บริษัท เอ็มเบ็ดเด็ด เทคโนโลยี จำกัด www.altiumthai.com sales@altiumthai.com

ตัวแทนจำหน่าย Altium Designer ในประเทศไทย

Altium Designer in Thailand