Altium Designer 21 + Altium365 One Day Workshop-Online

การทำเวิร์คช็อปทั้งหมดใช้ภาษาไทย **ฟรี**ไม่มีค่าใช้จ่าย

Altium Designer คือซอฟต์แวร์สำหรับออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีความสามารถสูง ใช้งานง่าย แม่นยำ ถูกต้อง เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในบรรดานักออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก

ในการทำ workshop ระยะเวลา 1 วันทางออนไลน์ จะแนะนำการใช้งาน Altium Designer สำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป ต้องการเรียนรู้ฟังก์ชั่นการทำงานซอฟต์แวร์ เนื้อหาในการทดลองจะออกแบบวงจรพีซีบอร์ด IOT สำหรับควบคุมวงจรไฟฟ้า อย่างง่าย 1 ชุดให้สำเร็จภายใน 1 วัน ผู้เข้าร่วมอบรมจะเข้าใจกระบวนการออกแบบทั้งหมด รายละเอียดประกอบด้วย

เวลากิจกรรม
09.30-10.00การขอซอฟต์แวร์รุ่นทดลอง 15 วัน
การดาวน์โหลด, การติดตั้ง, การ activate เพื่อใช้งาน
การเปิด Workspace เพื่อใช้ Altium365
10.00-12.00สร้างวงจรไฟฟ้า Schematic
ไลบรารีออนไลน์, ไลบรารีออฟไลน์
การเชื่อมต่อวงจร, การตรวจสอบวงจร
12.00-13.30พักเที่ยง
13.30-14.00การสร้างพีซีบอร์ด PCB
กฏการออกแบบ Design Rule
การจัดเรียงอุปกรณ์บนบอร์ด
การเดินลายเส้นทองแดง
15.00-16.00การสร้าง Gerber
การสร้าง Drawing
การสร้าง PDF, BOM, DraftMan และ ActiveBOM
16.00-16.30 ถามตอบ

การเตรียมตัว

ผู้เข้าร่วมเข้าทำเวิร์คช็อปออนไลน์ ควรมีความพร้อมดังนี้

 1. คอมพิวเตอร์, โน้ตบุ้ค ประสิทธิภาพสูง สำหรับติดตั้งซอฟต์แวร์ Altium Designer มีความต้องการดังนี้
  • CPU i5 ขึ้นไป มีหน่วยความจำอย่างน้อย 4GB และมีพื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์อย่างน้อย 10GB
  • เมาส์ชนิด 3 ปุ่ม และควรมีลูกล้อเมาส์
  • จอภาพ รองรับความละเอียด 1080×1920 (Full HD)
  • ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ตลอดเวลา หากไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต จะไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์
  • Windows 10 64บิทเท่านั้น รุ่นใดก็ได้ ไม่รองรับ 32บิท
 2. คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์ หรือ แท็บเบ็ด สำหรับใช้ฟังหรือเข้าร่วมประชุมทาง Zoom สามารถใช้เครื่องเดียวกับ เครื่องทดลอง แต่หากมีจอภาพเดียว จะไม่สะดวกขณะทำเวิร์คช็อป
 3. เตรียมเวลา เนื่องจากเนื้อหา จะเรียงเป็นลำดับ ตั้งแต่ช่วงเช้า ไปจนตอนบ่าย หากขาดไปบางช่วงจะไม่ต่อเนื่อง

*Altium Designer สามารถทำงานได้ถึงแม้ว่าจะติดตั้งบนเครื่องสเปคต่ำ แต่การทำงานจะช้าจนกระทบการใช้งาน *

การลงทะเบียน

 • ผู้เข้าร่วมเวิร์คช็อปต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ผ่านทาง www.altiumthai.com เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย จะได้รับรหัสเข้าร่วม Zoom meeting ผ่านทาง email ซึ่งจะใช้ได้ในวันและเวลาที่กำหนด
 • ลงทะเบียนและเข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • กรณีแต่ละวันมีผู้ลงทะเบียนต่ำกว่าจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทขอยกยอดไปครั้งถัดไป
ตุลาคม 2564
วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30-16.00
คลิกลงทะเบียน
พฤศจิกายน 2564
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30-16.00
คลิกลงทะเบียน
ธันวาคม 2564
วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30-16.00
คลิกลงทะเบียน
มกราคม 2565
วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565
คลิกลงทะเบียน
กุมภาพันธ์ 2565
วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
คลิกลงทะเบียน
มีนาคม 2565
วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565
คลิกลงทะเบียน
เมษายน 2565
พฤษภาคม 2565
มิถุนายน 2565
กรกฏาคม 2565
สิงหาคม 2565
กันยายน 2565
ตุลาคม 2565
พฤศจิกายน 2565

บริษัท เอ็มเบ็ดเด็ด เทคโนโลยี จำกัด www.altiumthai.com sales@altiumthai.com

ตัวแทนจำหน่าย Altium Designer ในประเทศไทย

Altium Designer in Thailand