Altium Designer

Altium Designer — ซอฟต์แวร์สำหรับออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ออกแบบวงจรไฟฟ้า ซอฟต์แวร์จำลองการทำงานวงจร ซอฟต์แวร์ออกแบบลายวงจรพิมพ์ ซอฟต์แวร์ออกแบบ PCB ซอฟต์แวร์ออกแบบ Embedded เป็นที่รู้จักกันดีในท้องตลาดในชื่อต่างๆเช่น Altium Designer, Protel, Protel99SE, ProtelDXP, PCAD, NanoBoard

ทางบริษัท เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์จาก Altium Ltd.  ศูนย์รวบรวมเทคนิค การใช้งาน ฝึกอบรม ปรึกษาการขาย สำหรับผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ Altium Designer ในประเทศไทย สำหรับ ท่านที่สนใจสั่งซื้อ สามารถติดต่อฝ่ายขายที่ บริษัทโดยตรงที่หมายเลข 0-2531-8835 บริษัท Altium มีนโนยายสำหรับสถานศึกษา สามารถจัดซื้อได้ในราคาพิเศษอย่างมาก

Altium Ltd. ผุ้ผลิตและจำหน่ายซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์สำหรับ นักพัฒนา ออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทมีกิจกรรมสนับสนุนกลุ่มผุ้ใช้ในด้านต่างๆเช่น การฝึกอบรม การให้คำปรึกษา การแก้ปัญหางานจริง เป็นต้น เพื่อให้สามารถซอฟต์แวร์ได้เต็มประสิทธิภาพ สำหรับท่านที่มีปัญหาการใช้งาน สามารถค้นหา เอกสารด้านเทคนิค


กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เมื่อได้รับข้อมูลเรียบร้อย ทางเราจะติดต่อกลับไปโดยเร็วที่สุด