ใน Altium Designer รุ่นก่อนหน้า มีความสามารถสร้าง Class ของ Net, Component ทำให้รวมวัตถุประเภทเดียวกันเข้าไว้ด้วยกัน หรือเป็น class เดียวกัน สำหรับใน R10 มีการปรับปรุง class ให้มีโครงสร้างเป็นลำดับชั้น เข้ากันกับ Schematic ที่เป็นลำดับชั้นเช่นกัน