การสร้าง Polygon คือการเทบริเวณบน PCB ให้เต็มไปด้วยทองแดง เสมือนการสร้าง ground plane เพื่อช่วยให้การกระจายกระแสไฟฟ้าดีขึ้น ใน R10 มีเครื่องมือใหม่สำหรับสร้าง Polygon คือ -การสร้าง Polygon ไม่จำเป็นต้องวาดรูปหลายเหลี่ยมให้ครอบบริเวณที่ต้องการ สามารถสร้างโดยเลือก Board Outline เป็นขอบเขตได้ทันที— ทำงานได้เร็วขึ้นมาก -การสร้าง Polygon โดยทำซ้ำ (clone polygon) จากขอบเขตที่มีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะอยู่ในเลเยอร์เดียวกันหรือไม่ก็ตาม