มีอะไรใหม่บ้าง Altium Designer 20 (ธันวาคม 2562)

รุ่นใหม่ล่าสุดของ Altium Designer ประกาศ วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ปรับปรุงเรื่อง Routing Engine เช่นการ Any Angle Routing, New Length Matching etc.

ความสามารถบางส่วนของ Altium Designer 19 เช่น Layer Stack Manager, Printed Electronics, Component & Part Online Search, MultiBoard Designer, Draft Man เป็นต้น