นำเสนอ Altium Designer18 ในงาน Embedded Word2018 – มีคำบรรยายภาษาไทย