เริ่มจำหน่ายแล้ว เต็มความสามารถโดยทำงาน 64 บิทเท่านั้น เร็ว ออกแบบใหม่ ใช้งานง่ายขึ้น และดูสบายตา