อบรม “การใช้งาน Altium Designer ออกแบบ PCB”

ซอฟต์แวร์ Altium Designer เป็นที่รู้จักกันดีใน ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ในวงการนักออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับงานออกแบบแผ่นวงจรพิพม์หรือพีซีบี (PCB-Printed Circuit Board) มีประวัติการพัฒนาอย่างยาวนานมากกว่า 35 ปี ตั้งแต่ Protel จนถึงปัจจุบันคือ Altium Designer เป็นซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถครอบคลุมงานออกแบบในปัจจุบัน เช่น พีซีบีชนิดยึดติดอุปกรณ์บนผิวหน้า(SMT) พีซีบีชนิดหลายเลเยอร์(Multilayer PCB) พีซีบีสำหรับวงจรความเร็วสูง (High Speed PCB) ทำงานร่วมกับ Mechanical CAD ได้ราบรื่น มีไลบรารีและฐานข้อมูลสนับสนุนนักออกแบบมากมาย นักออกแบบสามารถเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ทำงานได้แม่นยำ เมื่อนำไปผลิตจะได้งานตรงตามงานออกแบบบนระบบคอมพิวเตอร์ทุกประการ

การอบรมนี้ออกแบบเพื่อให้ผู้เข้าอบรมทุกท่าน สามารถเข้าใจขั้นตอนการใช้งาน Altium Designer สำหรับการออกแบบพีซีบี ตั้งแต่เริ่มต้นวาดวงจร, ออกแบบลายพีซีบี จนสิ้นสุดที่การสร้างไฟล์สำหรับการผลิตพีซีบี วิธีการอบรม จะใช้วงจรตัวอย่างให้ทุกท่านได้ทดลองออกแบบ ตลอดระยะเวลาอบรม 3 วัน คาดว่าผู้เข้าอบรมจะได้แนวทางการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพต่อไป

25,26,27 มกราคม 256619,20,21 กรกฎาคม 2566
15,16,17 กุมภาพันธ์ 256616,17,18 สิงหาคม 2566
22,23,24 มีนาคม 256620,21,22 กันยายน 2566
19,20,21 เมษายน 256618,19,20 ตุลาคม 2566
24,25,26 พฤษภาคม 256615,16,17 พฤศจิกายน 2566
21,22,23 มิถุนายน 256620,21,22 ธันวาคม 2566

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

การเตรียมตัว

สิ่งที่ได้รับจากการอบรม

ค่าใช้จ่าย  

 ชำระเงินโอนเข้าบัญชี “บริษัท เอ็มเบ็ดเด็ด เทคโนโลยี จำกัด” ธนาคารกรุงเทพ       เลขที่ 080-0-00113-0        บัญชีกระแสรายวัน  สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ตารางอบรมการใช้งาน Altium Designer – online ประจำปี 2565
ผู้เข้าอบรม จะต้องใช้ Zoom สำหรับเข้าอบรม และต้องเตรียมคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์(สามารถขอรุ่นทดลองใช้งานได้ฟรี) สำหรับเรียนรู้ตลอดระยะเวลาการอบรม 2 วัน

ค่าใช้จ่ายอบรมคนละ 990 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

6-7 มกราคม 25657-8 กุมภาพันธ์ 2565
7-8 มีนาคม 25658-9 เมษายน 2565
5-6 พฤษภาคม 256526-27 พฤษภาคม 2565
9-10 มิถุนายน 256523-24 มิถุนายน 2565
7-8 กรกฏาคม 256521-22 กรกฏาคม 2565
สิงหาคม 2565กันยายน 2565
ตุลาคม 2565พฤศจิกายน 2565

สนใจเข้าร่วมอบรม ติดต่อได้ทาง ช่องทางติดต่อ

ช่องทางการชำระเงินค่าอบรม

ตารางเวลาอบรมปี 2564

การออกแบบ PCB เบื้องต้น

ขอบเขต เนื้อหา ค่าใช้จ่าย

การออกแบบ PCB ก้าวหน้า
ขอบเขต เนื้อหา ค่าใช้จ่าย
14-15 มกราคม 256411-12 มีนาคม 2564
6-7 พฤษภาคม 25648-9 กรกฏาคม 2564
9-10 กันยายน 256411-12 พฤศจิกายน 2564

ตารางเวลาอบรมปี 2563

การออกแบบ PCB เบื้องต้น
ขอบเขต เนื้อหา ค่าใช้จ่าย

การออกแบบ PCB ก้าวหน้า
ขอบเขต เนื้อหา ค่าใช้จ่าย
16-17 มกราคม 256319-20 มีนาคม 2563
14-15 พฤษภาคม 25639-10 กรกฏาคม 2563
17-18 กันยายน 256319-20 พฤศจิกายน 2563

ตารางเวลาอบรมปี 2562

การออกแบบ PCB เบื้องต้น
ขอบเขต เนื้อหา ค่าใช้จ่าย

การออกแบบ PCB ก้าวหน้า
ขอบเขต เนื้อหา ค่าใช้จ่าย
17-18 มกราคม 256214-15 มีนาคม 2562
9-10 พฤษภาคม 256211-12 กรกฏาคม 2562
19-20 กันยายน 256214-15 พฤศจิกายน 2562

ตารางเวลาอบรมปี 2561

การออกแบบ PCB เบื้องการออกแบบ PCB ขั้นก้าวหน้า
25-26 มกราคม 256115-16 มีนาคม 2561
17-18 พฤษภาคม 256112-13 กรกฏาคม 2561
20-21 กันยายน 256122-23 พฤศจิกายน 2561