Altium Designer

อบรม “การใช้งาน Altium Designer ออกแบบ PCB”

ซอฟต์แวร์ Altium Designer เป็นที่รู้จักกันดีใน ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ในวงการนักออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับงานออกแบบแผ่นวงจรพิพม์หรือพีซีบี (PCB-Printed Circuit Board) มีประวัติการพัฒนาอย่างยาวนานมากกว่า 35 ปี ตั้งแต่ Protel จนถึงปัจจุบันคือ Altium Designer เป็นซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถครอบคลุมงานออกแบบในปัจจุบัน เช่น พีซีบีชนิดยึดติดอุปกรณ์บนผิวหน้า(SMT) พีซีบีชนิดหลายเลเยอร์(Multilayer PCB) พีซีบีสำหรับวงจรความเร็วสูง (High Speed PCB) ทำงานร่วมกับ Mechanical CAD ได้ราบรื่น มีไลบรารีและฐานข้อมูลสนับสนุนนักออกแบบมากมาย นักออกแบบสามารถเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ทำงานได้แม่นยำ เมื่อนำไปผลิตจะได้งานตรงตามงานออกแบบบนระบบคอมพิวเตอร์ทุกประการ

การอบรมนี้ออกแบบเพื่อให้ผู้เข้าอบรมทุกท่าน สามารถเข้าใจขั้นตอนการใช้งาน Altium Designer สำหรับการออกแบบพีซีบี ตั้งแต่เริ่มต้นวาดวงจร, ออกแบบลายพีซีบี จนสิ้นสุดที่การสร้างไฟล์สำหรับการผลิตพีซีบี วิธีการอบรม จะใช้วงจรตัวอย่างให้ทุกท่านได้ทดลองออกแบบ ตลอดระยะเวลาอบรม 3 วัน คาดว่าผู้เข้าอบรมจะได้แนวทางการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพต่อไป

25,26,27 มกราคม 2566

19-กรกฎาคม ลงทะเบียน

20,21 กรกฎาคม 2566-ลงทะเบียน

15,16,17 กุมภาพันธ์ 2566 16-สิงหาคม ลงทะเบียน
17,18 สิงหาคม 2566
 – ลงทะเบียน
22,23,24 มีนาคม 2566 – online&onsite

20-กันยายน ลงทะเบียน
21,22 กันยายน 2566 – ลงทะเบียน

19,20,21 เมษายน 2566 (คลิกลงทะเบียน) 18-ตุลาคม ลงทะเบียน
19,20 ตุลาคม 2566
ลงทะเบียน

24-ลงทะเบียน

25,26 พฤษภาคม 2566-คลิกลงทะเบียน – online&onsite

15-พฤศจิกายน- ลงทะเบียน
16,17 พฤศจิกายน 2566-ลงทะเบียน

21-ลงทะเบียน

22,23 มิถุนายน 2566 (คลิกลงทะเบียน)

20 ธันวาคม-ลงทะเบียน
21,22 ธันวาคม 2566-ลงทะเบียน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • มีความเข้าใจระบบฝึกอบรมทางออนไลน์
 • มีความรู้พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ สามารถอ่านวงจร อ่านค่าอุปกรณ์ และอ่านลายวงจร PCB ได้เข้าใจ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง มีความรู้ระบบจัดการไฟล์ การใช้เมาส์ คุ้นเคยระบบ Graphic user Interface ของ Windows
 • การเตรียมตัว
   • ชุดที่ 1 สำหรับฟังบรรยายจากวิทยากร สามารถใช้ Android, IOS หรือ Windows รับฟังผ่านทาง Zoom meeting
   • เข้าอบรม ควรมีอุปกรณ์หรือจอภาพ 2 ชุด
   • ชุดที่ 2 สำหรับทดลองฝึกหัด ตามการบรรยายของวิทยากร ระบบ Windows10/11 64 บิทและควรมีความละเอียดจอภาพ 1980×1024 Full HD
  • การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  • กรณีต้องการให้วิทยากร รีโมทเข้ามาช่วยเหลือ จะต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม
  • เอกสารประกอบ download ตามช่องทางที่แจ้งออนไลน์
  • อาหารว่าง, อาหารเที่ยง เนื่องจากอบรมต่อเนื่องทั้ง 3 วัน
  • เตรียม email สำหรับใช้ขอรุ่นทดลองจาก Altium ไม่ควรเป็น email ที่เคยขอก่อนหน้า
  • ควรเป็นเครื่อง PC ที่ติดตั้ง Windows10/11 64บิท ใหม่ๆ ไม่ควรใช้เครื่องที่เคยติดตั้งมาแล้วพื่อให้การขอ Altium Designer รุ่นทดลอง นำมาติดตั้งให้ได้ผล แนวทางที่แนะนำคือดังนี

สิ่งที่ได้รับจากการอบรม

 • สามารถใช้ Altium Designer ออกแบบพีซีบีอย่างง่าย
 • เรียนรู้การใช้งาน Altium365 การใช้งาน Workspace
 • เรียนรู้การออกแบบพีซีบีชนิดพิเศษ เช่น Multi-layer PCB, High Speed PCB
 • เรียนรู้การสร้างไลบรารี เพื่อสนับสนุนงานออกแบบในอนาคต
 • เรียนรู้การใช้งาน 3D เพื่อให้สอดคล้องกับ Product Design Integration
 • เรียนรู้การสร้าง BOM จากระบบออนไลน์ ค้นหาราคา, แหล่งจำหน่าย, จำนวนที่มีขาย ได้ทันที

ค่าใช้จ่าย  

 • หลักสูตรออนไลน์ ค่าใช้จ่ายคนละ 990 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • หลักสูตรออนไซท์ ณ ห้องอบรมบริษัท เอ็มเบ็ดเด็ด เทคโนโลยี ค่าใช้จ่ายคนละ 12,000บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ชำระเงินโอนเข้าบัญชี “บริษัท เอ็มเบ็ดเด็ด เทคโนโลยี จำกัด” ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 080-0-00113-0  บัญชีกระแสรายวัน  สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ตารางอบรมการใช้งาน Altium Designer – online ประจำปี 2566
ผู้เข้าอบรม จะต้องใช้ Zoom สำหรับเข้าอบรม และต้องเตรียมคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์(สามารถขอรุ่นทดลองใช้งานได้ฟรี) สำหรับเรียนรู้ตลอดระยะเวลาการอบรม 2 วัน

ค่าใช้จ่ายอบรมคนละ 990 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

6-7 มกราคม 2565 7-8 กุมภาพันธ์ 2565
7-8 มีนาคม 2565 8-9 เมษายน 2565
5-6 พฤษภาคม 2565 26-27 พฤษภาคม 2565
9-10 มิถุนายน 2565 23-24 มิถุนายน 2565
7-8 กรกฏาคม 2565 21-22 กรกฏาคม 2565
สิงหาคม 2565 กันยายน 2565
ตุลาคม 2565 พฤศจิกายน 2565

สนใจเข้าร่วมอบรม ติดต่อได้ทาง ช่องทางติดต่อ

ช่องทางการชำระเงินค่าอบรม

ตารางเวลาอบรมปี 2564

การออกแบบ PCB เบื้องต้น

ขอบเขต เนื้อหา ค่าใช้จ่าย

 

การออกแบบ PCB ก้าวหน้า
ขอบเขต เนื้อหา ค่าใช้จ่าย
14-15 มกราคม 2564 11-12 มีนาคม 2564
6-7 พฤษภาคม 2564 8-9 กรกฏาคม 2564
9-10 กันยายน 2564 11-12 พฤศจิกายน 2564

ตารางเวลาอบรมปี 2563

การออกแบบ PCB เบื้องต้น
ขอบเขต เนื้อหา ค่าใช้จ่าย

การออกแบบ PCB ก้าวหน้า
ขอบเขต เนื้อหา ค่าใช้จ่าย
16-17 มกราคม 2563 19-20 มีนาคม 2563
14-15 พฤษภาคม 2563 9-10 กรกฏาคม 2563
17-18 กันยายน 2563 19-20 พฤศจิกายน 2563

ตารางเวลาอบรมปี 2562

การออกแบบ PCB เบื้องต้น
ขอบเขต เนื้อหา ค่าใช้จ่าย

การออกแบบ PCB ก้าวหน้า
ขอบเขต เนื้อหา ค่าใช้จ่าย
17-18 มกราคม 2562 14-15 มีนาคม 2562
9-10 พฤษภาคม 2562 11-12 กรกฏาคม 2562
19-20 กันยายน 2562 14-15 พฤศจิกายน 2562

ตารางเวลาอบรมปี 2561

การออกแบบ PCB เบื้อง การออกแบบ PCB ขั้นก้าวหน้า
25-26 มกราคม 2561 15-16 มีนาคม 2561
17-18 พฤษภาคม 2561 12-13 กรกฏาคม 2561
20-21 กันยายน 2561 22-23 พฤศจิกายน 2561