การแสดงผลบอร์ด PCB ในรูป 3D ทำให้เห็นสภาพเสมือนที่ใกล้เคียงชิ้นงานที่สำเร็จ ใน Altium Designer R10 นักออกแบบสามารถสร้าง Video animation ในรูปแบบ 3D ของ PCB ได้อย่างง่ายดาย – เลือก key frame จากจอภาพขณะแสดง 3D เปลี่ยนมุมมองใหม่และกำหนด key frame เพิ่มเข้าไป -สร้าง Video output ในรูปแบบ AVI สามารถเล่นได้บน Windows ทั่วไป -เหมาะสำหรับงาน Presentation การอธิบายเทคนิคในการประกอบ component สำคัญๆ หรือส่งต่อให้ Vendor