เริ่มจำหน่ายแล้ว พร้อมความสามารถทางด้าน 3D อย่างสมบูรณ์

AD14

พร้อมด้วยความสามารถใหม่ๆเช่น

Support for Flex and Rigid-Flex Design
สนับสนุนการออกแบบ Flex(ชนิดอ่อน) และ Rigid-Flex (ชนิดแข็ง-อ่อน)

การออกแบบ Flexible printed circuit คือลายเส้นของทองแดงพิมพ์บนฉนวนฟิลม์อ่อน ส่วน Rigid-Flex คือการผสมระหว่างแผ่นฟิลม์อ่อมและแผ่นPCBแข็ง การผสมเช่นนี้ให้ประโยชน์สำหรับยึดติดอุปกรณ์บนด้านแข็ง ส่วนวงจรด้านอ่อนใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่างแผ่นแข็งเข้าด้วยกัน

Bending Lines
เส้นแนวพับ

จะเป็นอย่างไรหาก flex circuit ไม่สามารถดัดหรืองอ? ความสามารถใหม่ใน Altium Designer 14 Rigid-Flex เรียกว่า Bending Line ทำให้คุณสามารถสร้าง flexible region พร้อมทั้งแสดงการพับในรูปแบบ 3D ด้วย คุณจะเห็นได้ทันที ชิ้นงานที่สำเร็จจะออกมาเป็นอย่างไร!

3D Clearance Checking of Flex Mounted Components
ตรวจสอบระยะชนิด 3D สำหรับอุปกรณ์ยึดติดบน Flex Circuit

ด้วยความสามารถใหม่ซึ่งสนับสนุน Rigid-Flex design พร้อมด้วยช่องทางสำหรับตรวจสอบระยะของอุปกรณ์ติดยึดบน flex circuit และส่วนแยกเคลื่อนที่ได้เมื่อประกอบเป็นชิ้นงานสมบูรณ์ ทั้งนี้การตรวจสอบ component clearance และ online DRC สามารถแสดงในเวลาจริงหากมีประเด็นเกี่ยวข้องเกิดขึ้น

Enhanced Layer Stack Management
สนับสนุนการจัดการ Layer Stack ที่ก้าวหน้าขึ้น

เพื่อสนับสนุนความต้องการกำหนดชุดของเลเยอร์ที่แตกต่างกันในแต่ละบริเวณของบอร์ด Altium Designer จึงได้พัฒนาเพื่อสนับสนุนแนวคิดเรื่อง multiple layer stack หรือเลเยอร์หลายๆรูปแบบในบอร์ดเดียวกัน วิธีการคือกำหนด master layer stack ซึ่งครอบคลุมจำนวนเลเยอร์ที่มีทั้งหมดในบอร์ด จากนั้นกำหนดเพิ่ม sub-stack โดยเลือกเลเยอร์ที่มีจาก master layer stack แต่ละ sub-stack สามารถตั้งชื่อและพร้อมนำไปใช้งานในงานออกแบบ rigid-flex ต่อไป

Support for Embedded Components
สนับสนุนการฝังตัวของอุปกรณ์ (Embedded Component)

ความต้องการเพื่อลดขนาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับความถี่ในการทำงานที่สูงขึ้น เป็นแรงผลักดันงานวิจัยพัฒนาเพื่อค้นหาวิธี fabricate และ assembly แผ่นวงจรให้ดีขึ้น วิธีการหนึ่งที่ดีทั้งเรื่องความหนาแน่นอุปกรณ์และปรับปรุงประสิทธิภาพสัญญาณคือการฝังอุปกรณ์ในระหว่างเลเยอร์ของพีซีบี  ตัวอย่างเช่นการฝัง discrete component (เช่น R,C) ไว้โดยตรงภายใต้ integrated circuit จะทำให้สายสัญญาณสั้นลง ลดความต้านทาน ลดความเหนี่ยวนำแฝง นำไปสู่การลด noise และ EMI พร้อมทั้งปรับปรุงความถูกต้องของสัญญาณไฟฟ้า (signal integrity) เพิ่มแบนด์วิธไปด้วยเช่นกัน

Differential Pair Routing Improvements
ปรับปรุง differential pair routing

ในการปรับปรุงนี้จะครอบคลุมการ routing ชนิด differential pair ทั้งในรูปแบบ interactive routing โดยสามารถปรับ width-gap ได้ง่ายขึ้น และปรับปรุงให้ router ทำงานตาม routing layer rule ด้วยเช่นกัน

Via Stitching within a User-Defined Area
Via Stitching
ในบริเวณที่กำหนดขึ้น
การสร้าง
Via Stitching สำหรับในรุ่น 14.0 สามารถกำหนดบริเวณที่ต้องการได้เอง โดยขั้นตอนเช่นเดียวกับการสร้าง Solid หรือ polygon

AutoCAD Importer/Exporter Enhancements
ปรับปรุง AutoCAD Import/Export

สำหรับรุ่น 14.0 ได้ปรับปรุงการถ่ายโอนข้อมูลทั้งรูปแบบ *.DWG และ *.DXF และไม่เพียงสนับสนุนรุ่นล่าสุดของ AutoCAD เท่านั้น ยังได้ปรับปรุงให้รองรับประเภทของวัตถุมากขึ้นด้วย 

CadSoft EAGLE Importer
การนำเข้า CadSoft EAGLE 

ในรุ่น 14.0 ได้เพิ่มเติมการนำเข้าไฟล์งานของโปรแกรมอื่นเพิ่มเติม ท่านสามารถนำเข้าไฟล์จาก CadSoft® EAGLE™ (Easily Applicable Graphical Layout Editor) และสนับสนุนไฟล์งานทุกชนิด (*.sch, *.brd, *.lbr).

Altium Designer Extensions
ด้านนี้คือการเพิ่มความสามารถของ Altium Designer จากภายนอก นั่นคือแนวคิดการปรับรูปแบบการทำงานผ่าน Extension โดย Extension นี้จะเป็นส่วน add-on เข้าไปในซอฟต์แวร์ การเพิ่มนี้จะเพิ่มทั้ง feature และ function เป็นต้น  แก่นหลักของความสามารถและการทำงานจะถูกติดตั้งลงไปในครั้งแรก ส่วนนี้จะเรียกว่า System Resources ต่อจากนั้นส่วนขยายหรือ Option Extension จะถูกเลือกเพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นกับความต้องการของนักออกแบบ การเลือกเหล่านี้ผ่านทางจอภาพ Extensions and Update ส่วนขยายเหล่านี้มีให้เลือกจาก Altium เองและมีจากผู้พัฒนาอิสระผ่านช่องทาง Altium Designer SDK ภายใต้ Altium Designer Developer Edition เช่นกัน

สนับสนุน Xilinx Vivado Toolchain
ในรุ่น 14.0 ได้เพิ่มการสนับสนุน Xilinx Vivado 14.3 เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการทำ Place&Route ในระหว่างกระบวนการ Building ของเป้าหมาย FPGA  สำหรับ Xilinx Vivado นี้คือซอฟต์แวร์รุ่นที่ต่อเนื่องจาก Xilinx ISE ออกมาเพื่อสนับสนุน อนุกรม-7 ของ IC ใหม่ๆจาก Xilinx

ปรับปรุงระบบความช่วยเหลือ 

ในรุ่น 14.0 ได้มองเห็นถึงความต้องการที่รอมานานของเอกสารประกอบการใช้งานซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์ ส่วนหนึ่งของการปรับปรุงนี้คือ Altium Designer Resource Reference (http://techdocs.altium.com/) ซึ่งเป็นแหล่งรวมการอ้างอิงต่างๆ ระหว่างการใช้งานซอฟต์แวร์ ท่านสามารถกด F1 เพื่อเรียกแสดง online reference ได้ทันที