คำว่า Design Repository หมายถึงศูนย์กลางเก็บบันทึกข้อมูลงานออกแบบทั้งโครงงาน มีเจ้าของคือทีมออกแบบทั้งหมด ภายใน Design Repository จะประกอบด้วยประวัติการดำเนินงานของทั้งกระบวนการ จะเห็นได้ว่านี่คือเครื่องมือชั้นที่หนึ่งสำหรับใช้งานร่วมกันภายในทีมออกแบบ

Design Repository กลายเป็นศูนย์กลางสำหรับสมาชิกในทีมออกแบบทั้งหมดส่งข้อมูลเข้าและนำออก ในขณะเดียวกันจะคอยบันทึกรุ่นลำดับการเปลี่ยนแปลงภายในทั้งหมดที่ทั้งทีมได้ทำไป ดังนั้นงานออกแบบจะถูกบันทึกไปตามลำดับของรุ่นในโครงงาน ด้วยลักษณะเช่นนี้ทำให้นักออกแบบมีความมั่นใจว่าจะไม่มีรุ่นใดของงานออกแบบสูญหาย ทำงานร่วมกันในทีมในชิ้นงานเดียวกันได้อย่างปลอดภัย ถึงแม้ว่าในทางปฏิบัติทีมงาน อาจอยู่ห่างกันมาก อีกสิ่งที่เป็นธรรมชาติของ version control คือสามารถตรวจสอบได้ สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นได้เช่น ใครเปลี่ยนอะไร ในไฟล์ใด และเมื่อใด นอกนั้นระบบยังสนับสนุน Design Repository หลายๆชุดได้ด้วย

พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของระบบจัดการข้อมูล–Data Management System– Altium ได้สนับสนุนการสร้าง, การเชื่อมต่อ ไปยัง design repository ที่อยู่ภายใต้ version control ไม่ว่าจะเป็น Subversion (SVN) หรือ CVS ก็ตาม โดยการเชื่อมต่อกับ repository เช่นนี้คือการบอกให้ Altium Designer รับรู้ความมีอยู่ของมัน ดังนั้นในขั้นต่อไปจึงไม่จำเป็นต้องระบุ path ของ repository หรืออื่นๆด้วยตนเองอีกต่อไป  และตลอดทั้งการใช้งาน Altium Designer คุณสามารถโต้ตอบและใช้งาน VCS repository ตามที่คุณได้ระบุตั้งแต่ต้นได้ตลอดเวลา

Setting up Version Control Provider

ทั้งสองระบบ SVN และ CVS สนับสนุนการจัดการ Design Repository ทั้งคู่ อย่างไรก็ตาม SVN คือระบบที่แนะนำให้เลือกใช้เนื่องจากมีการใช้งานแพร่หลายมากและใช้งานได้ฟรี และอีกประการคือเป็นระบบหนึ่งเดียวโดยธรรมชาติ  ภายใน Altium Designer ได้ติดตั้งพร้อมกับ SVN และสามารถเปิดใช้งานโดยเข้าไปที่ DXP>>Preference ในกลุ่ม Data Management และหน้า Version Control

โดยปกติ  SVN – Subversion จะเปิดการใช้งานอยู่ และกำหนดให้ใช้ subversion ที่สร้างมาภายใน Altium Designer อย่างไรก็ตามท่านสามารถเลือกใช้ subversion จากภายนอกได้เช่นกัน  ถ้าท่านต้องการทำเช่นนี้ ต้องแน่ใจว่า path สำหรับชี้ไปที่โปรแกรม SVN ได้กำหนดอย่างถูกต้อง 

หมายเหตุสำหรับท่านที่ต้องการใช้ subversion ภายนอก จำเป็นต้องมีรุ่นที่สูงกว่า 1.5.0 เพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกับ Altium Designer ถูกต้อง

Managing Design Repositories

เมื่อได้กำหนด version control เสร็จสิ้น ขั้นต่อไปคือการสร้างและจัดการ Design Repository ให้เข้าไปที่หน้า Data Management — Design Repositories

ในหัวข้อถัดไปจะนำเข้าไปใกล้การสร้าง การจัดการ Design Repository  ซึ่งได้ “ลงทะเบียน” ไว้กับระบบเรียบร้อยแล้ว สำหรับรูปที่อ้างอิงจะหมายถึง SVN แต่โดยหลักการสามารถใช้ทดแทน CVS ได้อย่างเท่าเทียมกัน

Creating a New Design Repository–การสร้างใหม่ Design Repository

การสร้าง Design Repository ทำโดยคลิกที่คำว่า Create New และเลือกประเภทของ repository ที่ต้องการสร้าง SVN หรือ CVS

โดยเริ่มต้นชื่อ repository คือ Vault 1 ควรเปลี่ยนให้ชื่อที่มีความหมาย และใช้ช่อง Repository Location เพื่อกำหนดตำแหน่งโฟลเดอร์ในฮาร์ดดิสค์เพื่อเป็นที่เก็บไฟล์ทั้งหลาย ตำแหน่งนี้เป็นได้ทั้งในฮาร์ดดิสค์ หรือตำแหน่งในเน็ตเวอร์ค(แบ่งใช้ร่วมกันระหว่างทีม) ท่านสามารถพิมพ์ข้อความเข้าไปหรือใช้ปุ่ม  เพื่อ browse ตำแหน่งโฟลเดอร์ที่ต้องการ

ในขณะที่ระบุตำแหน่ง repository location คุณอาจระบุชื่อโฟลเดอร์ที่ไม่มี ระบบจะสร้างให้ใหม่ ทำนองเดียวกันในกรณี browse ท่านสามารถสร้างโฟลเดอร์ใหม่โดยคลิดที่ Make New Folder เช่นกัน

เมื่อกำหนดตำแหน่งสำเร็จ คลิกที่ OK การสร้าง repository จะสำเร็จและการเชื่อมต่อระหว่าง Altium Designer และ Data Repository จะเสร็จเรียบร้อย พร้อมใช้งานทันที

สำหรับแต่ละ repository ที่ลงทะเบียนเรียบร้อย ข้อมูลด้านล่างมีความหมายดังนี้

ในปัจจุบันการสร้าง Design Repository  ด้วยวิธีเข้าถึง “file”เท่านั้นที่สนับสนุน ส่วนการเข้าถึงด้วยวิธีอื่น (เช่น http) สามารถจัดตั้งโดย network administrator หรือซื้อจากผู้ให้บริการที่หลากหลาย เมื่อต้องการเชื่อมต่อให้คลิกที่ Connect To

เชื่อมต่อไปยัง Design Repository ที่มีอยู่แล้ว

ในสภาพการทำงานร่วมกัน อาจมี Design Repository จำนวนมากกว่า 1 ชุดและใช้งานร่วมกันอยู่แล้ว คุณไม่จำเป็นต้องสร้าง repository ใหม่ คุณเพียงแต่เชื่อมต่อไปเท่านั้น กรณีนี้ยังรวมถึง repository ที่คุณได้นำออกจากรายการ และต้องการนำกลับเข้ามาในภายหลัง

เมื่อต้องการเชื่อมต่อไปยัง repository ที่มีอยู่แล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Connect To และเลือกชนิดชอง repository คือ SVN หรือ CVS จากนั้นไดอะล็อกการเชื่อมต่อปรากฏขึ้น ให้ใส่ชื่อที่อ้างถึงตำแหน่ง repository จากภายใน Altium Designer พร้อมทั้งระบุชนิดการเข้าถึง (สนับสนุนเฉพาะ file เท่านั้น) จากนั้นกำหนดตำแหน่งโฟลเดอร์ที่เก็บ repository เมื่อครบตามต้องการให้คลิกที่ OK

แก้ไขคุณสมบัติ Repository

คุณสามารถแก้ไขคุณสมบัติของ Repository ได้แน่นอน และเมื่อใดก็ได้ ตัวอย่างเช่น คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ Repository ดังเช่นที่แสดงและอ้างอิงจากภายใน Altium Designer หรือคุณอาจต้องการเปลี่ยนการเชื่อมต่อ บางครั้งเปลี่ยนไปที่ Repository ตัวอื่นเป็นต้น หากต้องการทำเช่นนี้ให้คลิกที่ชื่อ Repository ในรายการแสดง จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Properties จึงเห็นไดอะล็อกปรากฏขึ้น ท่านสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติได้จากที่นี่

หยุดการเชื่อมต่อจาก Repository

เมื่อต้องการหยุดการเชื่อมต่อจาก Design Repository ท่านเพียงเลือกชื่อจากรายการ จากนั้นคลิกที่ Remove เพียงเท่านั้น Repository จะถูกนำออกจากรายการแสดงทันที ตัว Repository มิได้ถูกลบออกจากระบบ ข้อมูลยังคงอยู่ เพียงแต่หยุดการเชื่อมต่อเข้ากับ Altium Designer หากต้องการกลับมาใช้ Repository ก็เพียงแต่ Connect กลับมา

การใช้ Design Repositories

เมื่อได้กำหนดเสร็จสิ้น ธรรมชาติของการเชื่อมต่อ VCS Design Repository จะง่ายเพื่อจะเพิ่มโครงงานเข้ากับ Repository หรือเปิดโครงงานจาก Repository และแทนที่จะต้องจำ path หรือเส้นทางในโฟลดเดอร์เพื่อชี้ไปยัง Repository ท่านเพียงเลือก Repository ที่ต้องการจากชื่อรายการเท่านั้น

…when Adding a Project to a Repository

เพิ่มโครงงานออกแบบเข้าใน Design Repository เป็นไปอย่างตรงไปตรงมา ด้วยโครงงานที่เปิดอยู่ ใช้คำสั่ง Add Project Folder To Version Control โดยเรียกผ่านพาแนลโปรเจ็ค หรือผ่านพาแนลสตอเร็จ จากนั้นจะเห็นไดอะล็อก Add to Version Control เลือกชื่อ Repository จากรายการที่กำหนดไว้ก่อนหน้า

ลำดับชั้นของโฟลเดอร์ภายใน Design Repository แสดงให้คุณเห็นภายใต้บริเวณ Folder ของไดอะล็อก ท่านจะระบุโฟลดเดอร์ที่มีอยู่แล้วเพื่อเพิ่มไฟล์ออกแบบเข้าไป หรือจะสร้างโฟลดเดอร์ขึ้นใหม่โดยใช้ปุ่ม New Folder ในกรณีหลัง โฟลดเดอร์ใหม่จะถูกเพิ่มอยู่โฟลดเดอร์ของ Repository

….เมื่อเปิดโปรเจ็กจาก Repository

ความเท่าเทียมกันคือสามารถเปิดโปรเจ็คงานออกแบบที่เก็บอยู่ใน Design Repository เพียงใช้คำสั่ง File>>CheckOut จะเห็นไดอะล็อกปรากฏขึ้น ในช่อง Check Out From เลือกชื่อ Repository จากดรอป ดาวน์ชื่อรายการ

ลำดับชั้นของโฟลดเดอร์ภายใน Design Repository ที่เลือกไว้แล้ว แสดงในบริเวณชื่อ Folder ของไดอะล็อก ใช้บริเวณนี้เพื่อกำหนดโฟลดเดอร์ที่บรรจุโครงงานที่ต้องการ ใช้คำสั่ง Check Out to เพื่อระบุโฟลดเดอร์ที่จะบรรจุโครงงานที่นำออก โฟลดเดอร์นั้นจะเป็นพื้นที่ทำงานของท่านนั่นเอง

———————————————————

อ้างอิง

https://techdocs.altium.com/pagehttps://techdocs.altium.com/pages/viewpage.action?pageId=239361s/viewpage.action?pageId=239361