นำเสนอความเก่งกาจเพิ่มเติมเมื่อกำหนดวัตถุเหลี่ยมที่ใช้ในการออกแบบ – รูปหลายเหลี่ยม (solid cutout ,polygon, board cutout) – Altium Designer สนับสนุนการแก้ไขข้อมูลจุดยึดของรูปหลายเหลี่ยมเหล่านี้ในรูปแบบตาราง การแก้ไข สามารถลบ, เพิ่ม, เปลี่ยน Arc, นำเข้าจากไฟล์ CSV รวมทั้งปรับตำแหน่งโดยกำหนด delta-x/delta-y จากทุกจุดยึดได้ด้วย