เพิ่มควบคุมการแสดงผลของวัตถุภายในพื้นที่ทำงานออกแบบ Altium Designer ให้การสนับสนุนการตั้งค่าความโปร่งใสของชนิดของวัตถุแต่ละบุคคล และบนพื้นฐานชั้นต่อชั้นที่สามารถใช้ในการออกแบบแต่ละกลุ่ม ผ่านแท็บโปร่งใสโดยเฉพาะในมุมมองโต้ตอบการตั้งค่า – เมื่อกำหนดค่ามุมมอง 2 มิติของบอร์ด – กำหนดค่าการทดลองกับและปรับแต่งการตั้งค่าความโปร่งใสในระดับที่เหมาะสม ในที่สุดมาถึงที่เป็นที่น่าพอใจโดยรวมรวมการตั้งค่ามุมมอง 2 มิติของการตั้งค่าความโปร่งใสที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับประสิทธิผลเท่ากับคุณไม่ได้ออกแบบใด ๆ