การปรับแต่งของวัตถุพอร์ตถูกปรับปรุงใหม่ทั้งหมดใน Altium 13.0 ขณะนี้คุณความสามารถควบคุมความสูงของพอร์ตและความกว้างกรอบอักษร นอกจากนี้ตัวอักษรที่ใช้สำหรับชื่อพอร์ตสามารถระบุที่พอร์ตแต่ละระดับ และเมื่อกำหนดวัตถุพอร์ตให้ปรับขนาดโดยอัตโนมัติ ผลที่ได้คือความหลากหลายมากเพิ่มขีดความสามารถที่มีอยู่ในคลังแสงของการออกแบบของคุณ