Altium Designer 2013 รุ่นใหม่ ปรับปรุงการทำงานหลายๆด้านให้สมบูรณ์มากขึ้น รองรับงานที่ซับซ้อน การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ด้วยระบบ Design Data Management ผ่าน Altium Vault!