เมื่อวางเลย์เอาท์และเดินลายวงจรบนแบบ PCB เสร็จแล้ว ก็พร้อมที่จะสร้างเอกสารเอาท์พุตต่อไป   เอกสารเหล่านี้อาจรวมถึงแบบ Manufacturing Drawing ซึ่งแสดงข้อมูลในการพิมพ์ลายวงจร และ Assembly Drawing ที่แสดงถึงข้อมูลของตำแหน่งตัวอุปกรณ์และลำดับการนำไปใช้

                โปรแกรม Altium Designer มีระบบควบคุมการพิมพ์ที่มีความสามารถสูง เพื่อช่วยในการควบคุมกระบวนการพิมพ์ให้สมบูรณ์   ท่านสามารถระบุเลเยอร์ที่ต้องการพิมพ์ได้อย่างแม่นยำ สามารถดูพรีวิวของ Drawing ได้ กำหนดสเกลและทิศทางการพิมพ์ได้ก่อนที่จะสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์

            ต่อไปนี้เราจะสร้างพรีวิวก่อนพิมพ์ด้วยค่าดีฟอลท์ของเอาท์พุต แล้วค่อยเปลี่ยนค่าเซตอัพในภายหลัง

เลือกคำสั่ง File » Print Preview จากเมนู PCB ทำให้มีการวิเคราะห์แบบวงจร PCB และแสดงภาพพริ้นเอาท์ที่เป็นดีฟอลท์อยู่ในหน้าต่าง Print Preview   จากนั้นคลิก Close

ตรวจสอบเลเยอร์บน PCB ที่จะสั่งพิมพ์ทางภาพพริ้นเอาท์ด้วยคำสั่ง Project » Output Jobs แล้วจะปรากฏไดอะล็อก Project ขึ้นมา   เลือก Composite Drawing ในเซ็คชัน Documentation Outputs และคลิกปุ่ม Configure แล้วไดอะล็อก PCB Printout Properties จะแสดงขึ้นมา ท่านสามารถเพิ่มหรือลบเลเยอร์ได้ด้วยการคลิกขวา แล้วเลือกคำสั่งในเมนูป็อบอัพ จากนั้นคลิกปุ่ม OK เพื่อปิดไดอะล็อก

ขณะที่ยังอยู่ในไดอะล็อก Project นั้น เราจะเปลี่ยนค่า Configurations ของเลเยอร์สำหรับ Combination Drill Guide โดยการเลือก Composite Drill Drawing ในเซ็คชัน Fabrication Outputs แล้วคลิกปุ่ม Configure    สำหรับค่าดีฟอลท์แล้ว พริ้นเอาท์นี้มีทั้ง Drill Guide ซึ่งเป็นเลเยอร์ที่มีรูปกากบาทขนาดเล็กอยู่ตรงตำแหน่งรูเจาะแต่ละรู และ Drill Drawing Layer เป็นเลเยอร์ที่มีรูปร่างพิเศษตรงตำแหน่งรูเจาะแต่ละรู มีลักษณะเฉพาะของแต่ละรู

บนแผ่น Drill Drawing โดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องมีเลเยอร์ Drill Guide ดังนั้นหากต้องการลบเลเยอร์นี้ ให้คลิกขวาที่เลเยอร์ DrillGuide ในคอลัมน์ Printouts & Layers แล้วเลือกคำสั่ง Delete จากเมนู   คลิก OK เพื่อปิดไดอะล็อก

ถึงขั้นตอนนี้ให้คลิก Print Preview เพื่อดูภาพ Drill Drawing   จากนั้นคลิก Print เพื่อเปิดไดอะล็อก Printer

Setups แล้วคลิก OK เพื่อส่งข้อมูล Drawing ไปยังเครื่องพิมพ์ที่ระบุไว้

คลิก Close เพื่อปิดหน้าต่าง Print Preview

ท่านสามารถเปลี่ยนเครื่องพิมพ์และกำหนดทิศทางการพิมพ์กับสเกลได้ด้วยการคลิกปุ่ม Page Setup ในไดอะล็อก Project  (หรือใช้เมนูคำสั่ง File » Page Setup ก็ได้) เลือกเครื่องพิมพ์ที่ต้องการและตั้งค่าทิศทางการพิมพ์เป็น Landscape

เมื่อท่านตั้งค่าเซตอัพเสร็จแล้ว ให้ปิดไดอะล็อกที่เปิดไว้ทั้งหมด