ท่านสามารถเซตอัพค่าเอาท์พุตของโครงงาน เช่น ไฟล์สำหรับสั่งพิมพ์ และไฟล์เอาท์พุต ฯลฯ ผ่านทางไดอะล็อก Outputs for Project ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

เลือกเมนูคำสั่ง Project » Output Jobs จากนั้นไดอะล็อก Project [project_name] จะปรากฏขึ้นมา

คลิกเอาท์พุตที่ท่านต้องการเซตอัพ  ถ้าหากว่าปุ่ม Configure แอ็คทีฟอยู่ (ไม่เป็นสีเทา) ท่านก็สามารถแก้ไขค่าเซตอัพของเอาท์พุตนั้นได้

คลิกปุ่ม Close เมื่อสิ้นสุดการเซตอัพ

ถ้าท่านต้องการส่งเอาท์พุตไปยังโฟลเดอร์แยกตามประเภทของเอาท์พุต  ให้ใช้คำสั่ง Project » Project Options แล้วคลิกที่แท็บ Options และคลิก Use separate folder for each output type จากนั้นคลิกปุ่ม OK