ต่อไปนี้เป็นการเริ่มต้นวางตัวอุปกรณ์และเดินลายวงจรหรือเดินลายทองแดง (Routing) บนแผ่นวงจร PCB

การเซตอัพพื้นที่ใช้งาน PCB

            ก่อนอื่นต้องเซตอัพค่าให้กับพื้นที่ใช้งานของ PCB อย่างเช่น เส้นกริด เลเยอร์ และกฎการออกแบบ เป็นต้น แล้วจึงเริ่มต้นจัดวางตัวอุปกรณ์ได้

เส้นกริด

                เราจำเป็นต้องกำหนดค่าให้เส้นกริดอย่างถูกต้องจึงจะเริ่มการจัดวางตัวอุปกรณ์ได้ต่อไป  วัตถุทุกวัตถุที่วางอยู่ในพื้นที่ใช้งานของ PCB ต้อง Align ตำแหน่งกับเส้นกริดที่เรียกว่า Snap Grid (สแน็ปกริด) ซึ่งต้องกำหนดค่าของเส้นกริดชนิดนี้ให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีการเดินลายวงจรที่จะใช้ด้วย

            วงจรในแบบฝึกสอนการใช้งานนี้ เลือกใช้ตัวอุปกรณ์ที่มีหน่วยวัดมาตรฐานระบบ Imperial โดยมีระยะห่างระหว่างขาที่น้อยที่สุดเป็น 100mil  เราจึงตั้งค่าให้สแน็ปกริดเป็นเศษส่วนของ 100mil ซึ่งกำหนดเป็น 50 หรือ 25mil เพื่อให้ขาของตัวอุปกรณ์ทั้งหมดอยู่ในตำแหน่งของกริดเมื่อมีการวางตัวอุปกรณ์เหล่านั้น   นอกจากนี้ได้กำหนดความกว้างของเส้นแทร็กและ Clearance ให้เป็น 12mil และ 13mil ตามลำดับ (เป็นค่าดีฟอลท์ที่ใช้ใน PCB Board Wizard) โดยต้องมีระยะห่างระหว่างกลางของเส้นแทร็กที่ขนานกันอย่างน้อย 25mil    ดังนั้นค่าของเส้นกริดที่เหมาะสมที่สุดควรเท่ากับ 25mil

                ตั้งค่าเส้นกริดตามขั้นตอนต่อไปนี้

เลือกเมนู Design » Options (คีย์ลัด D, O) เพื่อเปิดไดอะล็อก Board Options

ในแท็บ Grid ให้ตั้งค่าของฟิลด์ Snap X, Snap Y, Component X และ Component Y เป็น 25mil    โปรดสังเกตว่าไดอะล็อกนี้ใช้สำหรับการกำหนดเส้นกริดทางไฟฟ้า (Electrical Grid) ซึ่งเส้นกริดชนิดนี้ทำงานเมื่อมีการวางวัตถุทางไฟฟ้า ซึ่งจะมีผลเหนือค่าสแน็ปกริด และสแน็ปวัตถุทางไฟฟ้าเข้าหาเส้นกริดทางไฟฟ้า   คลิก OK เพื่อปิดไดอะล็อก

                ต่อไปเป็นการตั้งค่าให้อ็อบชันอื่น ๆ เพื่อช่วยการวางตัวอุปกรณ์ทำได้ง่ายขึ้น

เลือกเมนู Tool » Preferences (คีย์ลัด T, P) เพื่อเปิดไดอะล็อก System Preferences   ในเซ็คชัน Editing Options ของแท็บ Options ให้เช็คดูว่าได้เลือกอ็อบชัน Snap to Center ไว้แล้ว เพื่อให้เวลาที่ท่าน “จับ” (Grab) ตัวอุปกรณ์อยู่นั้น เคอร์เซอร์จะอยู่ในตำแหน่งที่กำหนดไว้

เลือกแท็บ Display ให้แอ็คทีฟ   ในเซ็คชัน Show ของแท็บนี้ ให้เอาเครื่องหมายเลือกออกที่อ็อบชัน Show Pad Nets, Show Pad Numbers และ Vis Nets   ส่วนในเซ็คชัน Draft Thresholds ให้ตั้งค่าของฟิลด์ String