Altium Designer R10 สนับสนุนการทำงานเป็นทีม งานออกแบบ PCB แผ่นเดียวกัน สามารถแบ่งระหว่างทีมออกแบบ แบ่งส่วนทำงาน ในคอมพิวเตอร์แต่ละคนผ่านเน็ทเวิค ระหว่างทำงาน แต่ละคนในทีมจะเห็น สถานะระหว่างกัน ในรูปแบบกราฟิก