ก่อนที่จะย้ายโอน Schematic จาก Schematic Editor ไปที่ PCB Editor ต้องสร้างแบบ PCB เปล่าไว้ก่อน อย่างน้อยที่สุดต้องมี Outline แผ่นวงจร ซึ่งสร้างได้ง่าย ๆ ด้วย PCB Wizard ทำให้ท่านสามารถเลือก Outlines ของแผ่นวงจรตามมาตรฐานอุตสาหกรรมมาใช้ได้หรือท่านจะสร้างแผ่นวงจรที่มีขนาดตามต้องการได้เอง   ท่านสามารถใช้ปุ่ม Back ได้เพื่อกลับไปตรวจสอบหรือแก้ไขหน้าที่ผ่านมาในวิซาร์ดได้

วิธีการสร้างแบบ PCB ใหม่โดยใช้วิซาร์ด ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

คลิกที่ PCB Board Wizard ในเซ็คชัน New from Template ที่อยู่ด้านล่างของพาเนล Files ถ้าหากไม่เห็นเซ็คชันนี้ ให้ปิดเซ็คชันอื่นที่อยู่ข้างบนออกไปบ้างด้วยการคลิกที่ไอคอนรูปลูกศรขึ้น

เมื่อ PCB Board Wizard เปิดขึ้นมา พาเนลแรกที่เห็นคือหน้า Introduction คลิกปุ่ม Next เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

กำหนดมาตราวัดเป็น Imperial เช่น 1000mils = 1 นิ้ว

ในวิซาร์ดหน้าที่สามให้เลือก Outline ของแบบ PCB ที่ท่านต้องการใช้   สำหรับในแบบฝึกสอนการใช้งานนี้ให้เลือก Custom แล้วคลิก Next

หน้าต่อไปให้ใส่ค่าอ็อบชันต่าง ๆ แต่ในแบบฝึกสอนนี้เป็นแผ่นวงจรขนาด 2 x 2 นิ้ว ค่านี้เป็นพื้นที่ของ Room ที่มากเพียงพอแล้ว  เลือก Rectangular และพิมพ์คำว่า 2000 ในฟิลด์ Width และ Height  ส่วนในเช็คบ็อกซ์ Title Block & Scale, Legend String และ Dimension Lines ให้เลือกออก จากนั้นคลิก Next

หน้าต่อไปเป็นการเลือกจำนวนเลเยอร์ของแบบ PCB ในแบบฝึกนี้ให้เลือกเลเยอร์สัญญาณ (Signal Layer) 2 ชั้น และไม่มี Power Planes จากนั้นคลิก Next

เลือกลักษณะของรู (Via) ที่จะใช้ในแผ่นวงจรด้วยการเลือก Thru-hole vias only แล้วคลิก Next

หน้าต่อไปเป็นการกำหนดอ็อบชันของ Component/track Technology หรือการเดินลายวงจร (Routing) ให้เลือกอ็อบชัน Thru-hole components และตั้งค่าจำนวนเส้นแทร็กระหว่างจุดบัดกรีที่ใกล้กันให้เป็น One Track แล้วคลิก Next

ขั้นตอนต่อไปเป็นการกำหนดกฎการออกแบบที่ใช้ในแผ่นวงจร แต่สำหรับแบบฝึกสอนการใช้งานนี้ให้ใช้ค่าดีฟอลท์ของโปรแกรม แล้วคลิกปุ่ม Next

ในหน้าสุดท้ายนี้ให้บันทึกแผ่นวงจรนี้เป็นแม่แบบ (Template) ซึ่งท่านสามารถสร้างแผ่นวงจรใหม่โดยใช้ค่าพารามิเตอร์เดิมได้   แต่สำหรับแผ่นวงจรในแบบฝึกสอนนี้ไม่ต้องบันทึกให้เป็นแม่แบบ โดยเลือกอ็อบชันนี้ออก จากนั้นคลิกปุ่ม Finish เพื่อปิดการใช้วิซาร์ด

ตอนนี้ PCB Wizard ได้เก็บข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้ในการสร้างแผ่นวงจรใหม่ไว้แล้ว   ใน PCB Editor แสดงไฟล์ PCB ใหม่ชื่อว่า PCB1.PcbDoc

เอกสาร PCB จะมีขนาดตามที่กำหนดไว้คือขนาดของดีฟอลท์ มีพื้นสีขาว และมีรูปร่างแผ่นวงจรเปล่า (เป็นพื้นที่สีดำมีเส้นกริด) ถ้าต้องการปิดชีท ให้เลือก Design » Options และในไดอะล็อก Board Options ให้เลือก Design Sheet ออกไป

ท่านสามารถใส่เส้นขอบ เส้นกริด และ Title Block จากแม่แบบ PCB อื่น ๆ ที่มีในโปรแกรม Altium Designer ก็ได้   สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานรูปร่างแผ่นวงจร ชีทและแม่แบบ ดูในหัวข้อ รูปร่างแผ่นวงจรและชีท

ปิดชีทนี้ได้ แล้วสั่งให้แสดงเฉพาะรูปร่างแผ่นวงจรด้วยการเลือกเมนูคำสั่ง View » Fit Board (คีย์ลัด V, F)

เอกสาร PCB นี้จะถูกเพิ่ม (เชื่อมต่อ) ไว้ในโครงงาน และถูกแสดงรายการอยู่ใต้ชื่อโครงงานในแท็บ Projects

เปลี่ยนชื่อไฟล์ใหม่ ให้มีนามสกุลเป็น.PcbDoc ด้วยการเลือก File » Save As แล้วบันทึกไฟล์ลงในโฟลเดอร์ที่ต้องการ โดยพิมพ์คำว่า  Multivibrator.PcbDoc ในฟิลด์ File Name แล้วคลิกปุ่ม Save