การคอมไพล์โครงงานเป็นการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดในการออกแบบ รวมถึงการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดตามกฎทางไฟฟ้าในเอกสารของงานออกแบบและยังช่วยให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนไปสู่ขั้นตอนการดีบัก (Debug) ของงานที่ออกแบบไว้ด้วย ในหัวข้อที่ผ่านมาเราได้กำหนดกฎการตรวจสอบไว้ที่แท็บ Error Checking and Connection Matrix ในไดอะล็อก Options for Project ไปแล้ว ต่อไปเป็นการคอมไพล์โครงงาน ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เลือกเมนู Project » Complie PCB Project เพื่อคอมไพล์โครงงาน Multivibrator
 2. เมื่อคอมไพล์โครงงานเสร็จแล้ว ข้อผิดพลาดต่าง ๆ จะถูกแสดงไว้ในพาเนล Messages ซึ่งอยู่บริเวณด้านล่างของ Design Window   ส่วนพาเนล Compiled แสดงรายการเอกสารที่ผ่านการคอมไพล์มาแล้ว รวมทั้งแสดงรายการตัวอุปกรณ์และเน็ตต่าง ๆ และโมเดลการเชื่อมต่อ (Connection Model) ในแบบลำดับชั้นที่สามารถเลื่อนดูได้

ถ้าออกแบบวงจรได้ถูกต้องแล้ว พาเนล Messages ควรจะว่างเปล่า แต่ถ้ายังมีรายงานข้อผิดพลาดอยู่ให้ตรวจสอบแก้ไขวงจรให้มีการลากเส้นสัญญาณหรือการเชื่อมต่ออย่างถูกต้องเสียก่อน

ตอนนี้ให้เราจงใจใส่ข้อผิดพลาดให้กับแบบวงจรของเรา แล้วคอมไพล์โครงงานซ้ำอีกครั้ง

 1. คลิกแท็บ Multivibrator.SchDoc ที่อยู่บริเวณด้านบนของ Design Window เพื่อให้ Schematic Sheet นี้แอ็คทีฟ
 2. คลิกลงตรงกลางของเส้นสัญญาณที่เชื่อมต่อระหว่าง C1 กับขาเบสของ Q1 จะปรากฏเครื่องมือแก้ไขรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเล็กอยู่ที่ปลายทั้งสองของเส้นสัญญาณนั้น   และมีสีแสดงการเลือกเป็นเส้นประตามแนวเส้นสัญญาณดังกล่าว จากนั้นให้กดคีย์ DELETE เพื่อลบเส้นสัญญาณ
 3. คอมไพล์โครงงานอีกครั้ง โดยใช้คำสั่ง Project » Compile PCB Project เพื่อตรวจสอบว่ายังพบข้อผิดพลาดใดอยู่อีกบ้าง
 4. พาเนล Messages จะเปิดขึ้นแสดงข้อความเตือนว่า ยังมีขาอินพุตที่ไม่ถูกเชื่อมต่ออยู่ในวงจร ซึ่งมีอ็อบชันพิเศษให้เลือกเกี่ยวกับขาอินพุตที่ลอยอยู่ (Floating input pin) อยู่ที่แท็บ Error Reporting ของไดอะล็อก Project Options
 5. คลิกที่ข้อผิดพลาดในพาเนล Messages จากนั้นหน้าต่าง Compile Error จะปรากฏขึ้นแสดงรายละเอียดของการฝ่าฝืนกฏ ท่านสามารถคลิกเลือกข้อผิดพลาดในหน้าต่างนี้แล้วเคอร์เซอร์จะชี้ไปยังวัตถุที่ฝืนกฏใน Schematic เพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดนั้น

ก่อนที่จะจบการคอมไพล์โครงงานในหัวข้อนี้ ให้แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดใน Schematic ของเราเสียก่อน

 1. คลิกเลือกแท็บใน Schematic Sheet ให้แอ็คทีฟ
 2. เลือกเมนู Edit » Undo (คีย์ลัด E, U) เส้นสัญญาณที่ถูกลบไปก่อนหน้านี้จะถูกเรียกกลับมา
 3. ให้ตรวจสอบว่าการยกเลิกดังกล่าวทำสำเร็จหรือไม่ โดยการคอมไพล์โครงงานซ้ำอีกครั้ง ด้วยคำสั่ง Project » Compile PCB Project เพื่อตรวจสอบว่าไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ และพาเนล Messages จะแสดงข้อความว่าไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
 4. เลือกคำสั่ง View » Fit All Objects (คีย์ลัด V, F) เพื่อเรียก Schematic View กลับคืนมา จากนั้นให้บันทึก Schematic ที่ปลอดข้อผิดพลาดได้