การลากเส้นสัญญาณ (Wiring) เป็นกระบวนการสร้างการเชื่อมต่อ (Connectivity) ระหว่างตัวอุปกรณ์ต่าง ๆ ของวงจร ในที่นี้ใช้แบบ Schematic ในแผนภาพ 1 เป็นแนวทางสำหรับการลากเส้นสัญญาณบน Schematic ของท่าน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. จัดแสดงชีท Schematic ให้พอดีกับพาเนล ด้วยการเลือกเมนู View » Fit All Objects (คีย์ลัด V, F)
 2. ก่อนอื่นให้ลากเส้นสัญญาณจากตัวต้านทาน R1 ไปเชื่อมกับขาเบสของทรานซิสเตอร์ Q1 ด้วยการเลือกคำสั่ง Place » Wire (คีย์ลัด P, W) หรือคลิกที่เครื่องมือ Wire จากแถบเครื่องมือ Wiring Tools เพื่อเข้าสู่โหมดการลากเส้นสัญญาณ แล้วเคอร์เซอร์จะเปลี่ยนเป็นรูปกากบาท
 3. เลื่อนเคอร์เซอร์มาที่ปลายด้านล่างของ R1 เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วจะปรากฏเครื่องหมายเชื่อมต่อสีแดง (เป็นรูปเครื่องหมายดอกจันท์ขนาดใหญ่) แสดงว่าเคอร์เซอร์อยู่ ณ จุดเชื่อมต่อทางไฟฟ้าของตัวอุปกรณ์นั้นแล้ว
 4. ให้คลิกซ้ายหรือกดคีย์ ENTER เพื่อกำหนดจุดเชื่อมต่อจุดแรก แล้วเลื่อนเคอร์เซอร์ออกไปจะเห็นเส้นสัญญาณยืดขยายออกจากจุดนั้น
 5. เลื่อนให้เคอร์เซอร์อยู่ใต้ R1 ในระดับเดียวกับขาเบสของ Q1 คลิกซ้ายหรือกดคีย์ ENTER เพื่อกำหนดจุดเชื่อมต่อจุดที่สอง แล้วจะเห็นเส้นสัญญาณปรากฏขึ้นมา
 6. เลื่อนเคอร์เซอร์ให้อยู่บนขาเบสของ Q1 จนกว่าจะเห็นเครื่องหมายเชื่อมต่อสีแดง แล้วคลิกซ้ายหรือกดคีย์ ENTER เพื่อเชื่อมต่อเส้นสัญญาณที่ขาเบสของ Q1
 7. คลิกขวาหรือกดคีย์ ESC เพื่อจบการวางเส้นสัญญาณนี้ แต่เคอร์เซอร์ยังคงเป็นเครื่องหมายกากบาทอยู่ ทำให้สามารถลากเส้นสัญญาณอื่นต่อไปได้ หากต้องการออกจากโหมดลากเส้นสัญญาณให้คลิกขวาหรือกดคีย์ ESC อีกครั้งหนึ่งเพื่อเปลี่ยนเคอร์เซอร์เป็นลูกศร   แต่ท่านยังไม่ต้องออกจากโหมดนี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป
 8. ลากเส้นสัญญาณจาก C1 ไปยัง Q1 และ R1 โดยเลื่อนเคอร์เซอร์ไปเหนือจุดเชื่อมต่อด้านซ้ายของ C1 และคลิกซ้ายหรือกดคีย์ ENTER เพื่อเริ่มต้นลากเส้นสัญญาณใหม่อีกครั้ง
 9. เลื่อนเคอร์เซอร์ไปตามแนวนอนจนถึงเส้นสัญญาณที่เชื่อมระหว่างขาเบสของ Q1 กับ R1 แล้วเครื่องหมายเชื่อมต่อจะปรากฏขึ้น
 10. คลิกซ้ายหรือกดคีย์ ENTER เพื่อวางเซ็คเมนท์ของเส้นสัญญาณ แล้วคลิกขวาหรือกดคีย์ ESC เพื่อจบการวางเส้นสัญญาณ จากนั้นเส้นสัญญาณทั้งสองเส้นจะเชื่อมต่อกันโดยอัตโนมัติ
 11. ต่อไปให้ลากเส้นสัญญาณที่เหลือดังแสดงในแผนภาพ 3
 12. เมื่อลากเส้นสัญญาณเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกขวาหรือกดคีย์ ESC เพื่อออกจากโหมดการวางเส้นสัญญาณ แล้วเคอร์เซอร์จะเปลี่ยนเป็นรูปลูกศรตามปกติ