ขั้นตอนต่อไปเป็นการวางตัวเก็บประจุ 2 ตัว

ขั้นตอนต่อไปเป็นการวางตัวเก็บประจุ 2 ตัว

 1. ตัวเก็บประจุก็อยู่ในไลบรารี Miscellaneous Devices.IntLib เช่นกัน เลือกไลบรารีนี้ได้จากพาเนล Libraries
 2. ที่พาเนล Libraries ในฟิลด์ Filter ของตัวอุปกรณ์ให้พิมพ์คำว่า cap
 3. คลิกเลือก CAP ในรายการตัวอุปกรณ์ แล้วคลิกปุ่ม Place จะเห็นสัญลักษณ์ตัวเก็บประจุอยู่ที่เคอร์เซอร์
 4. กดคีย์ TAB เพื่อแก้ไขค่าแอททริบิวของตัวเก็บประจุ (Capacitors) ส่วนในเซ็คชัน Properties ในไดอะล็อก Component Properties ให้ตั้งค่า Designator ของตัวอุปกรณ์แรกเป็น C1 แล้วตรวจสอบให้ฟุตพริ้นท์บน PCB โมเดล RAD-0.3 ถูกใส่เพิ่มในรายการ Models แล้ว
 5. ตั้งค่าพารามิเตอร์ โดยคลิก Add ในเซ็คชัน Parameters list เพื่อเปิดไดอะล็อก Parameter Properties ขึ้นมา ใส่ชื่อเป็น Value ใส่ค่าเป็น 20n เลือก String เป็นประเภทของพารามิเตอร์ และทำเครื่องหมายเลือกที่เช็คบ็อกซ์ Visible จากนั้นคลิก OK
 6. ในเซ็คชัน Properties ของไดอะล็อกนี้ คลิกที่ฟิลด์ Comment และจากดรอปดาวน์ลิสต์ให้เลือกสตริง =Value และปิด Visible เป็น off คลิกปุ่ม OK เพื่อกลับมาที่โหมดการจัดวาง
 7. วางตัวเก็บประจุทั้งสองตัวในทำนองเดียวกับการวางตัวต้านทาน แล้วคลิกขวา หรือกดคีย์ ESC เพื่อออกจากโหมดการจัดวาง
 8. ตัวอุปกรณ์ที่วางเป็นชนิดสุดท้ายคือตัวค็อนเน็คเตอร์ (Connector) ซึ่งอยู่ในไลบรารี Miscellaneous Connectors.IntLib เหมือนเดิม
 9. ตัวค็อนเน็คเตอร์ที่เราต้องการจะต้องใช้ชนิดซ็อกเก็ต 2 ขา ดังนั้นใส่ตัวฟิลเตอร์เป็น *2*
 10. เลือก HEADER2 จากรายการตัวอุปกรณ์ แล้วคลิกปุ่ม Place กดคีย์ TAB เพื่อแก้ไขค่าแอททริบิว และตั้งค่า Designator เป็น Y1 และตรวจเช็คว่าโมเดลของ PCB Footprint เป็น HDR1X2 ส่วนค่าของพารามิเตอร์ไม่ต้องใส่เพราะว่าเราจะใส่แหล่งจ่ายไฟแทนตัวค็อนเน็คเตอร์นี้เมื่อทำการจำลองวงจรในภายหลัง คลิก OK เพื่อปิดไดอะล็อก
 11. ก่อนวางตัวค็อนเน็คเตอร์ ให้กดคีย์ X เพื่อพลิกกลับซ้ายขวาให้ถูกต้อง แล้ววางค็อนเน็คเตอร์ลงบน Schematic แล้วคลิกขวา หรือกดคีย์ ESC เพื่อออกจากโหมดการจัดวางอุปกรณ์

13. บันทึก Schematic ด้วยการเลือกเมนู File » Save (คีย์ลัด F,S)

ตอนนี้เราได้จัดวางตัวอุปกรณ์ทั้งหมดเสร็จแล้ว สังเกตได้ว่าตัวอุปกรณ์ที่แสดงในแผนภาพ 2 ถูกจัดวางห่างกันเพื่อให้มีพื้นที่ว่างสำหรับใช้ในการลากเส้นสัญญาณเชื่อมต่อขาของตัวอุปกรณ์ เนื่องจากเราไม่สามารถลากเส้นสัญญาณข้ามขาหนึ่งไปยังอีกขาหนึ่งได้ เพราะจะทำให้ขาทั้งสองเชื่อมต่อกับเส้นสัญญาณ

ถ้าท่านต้องการเคลื่อนย้ายตัวอุปกรณ์ ให้คลิกค้างไว้ตรงตัวอุปกรณ์ แล้วลากเมาส์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ