ขอต้อนรับผู้อ่านทุกท่านเข้าสู่โลกของ Altium Designer โปรแกรมที่ใช้สำหรับออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขนาด 32 บิต ใช้งานบนโปรแกรมวินโดว์ NT/XP  โปรแกรม Altium Designer มีชุดเครื่องมือออกแบบที่ทำให้ ท่านสามารถออกแบบวงจรตั้งแต่ขั้นวางแนวความคิด จนกระทั่งเป็นชิ้นงานแผ่นวงจรได้อย่างง่ายดาย

เครื่องมือทั้งหมดของโปรแกรม Altium Designer ใช้งานภายใต้โปรแกรมประยุกต์เดียวคือ Design Explorer ทันทีที่เริ่มใช้งาน หน้าต่าง Design Explorer จะถูกเปิดขึ้น เครื่องมือออกแบบต่างๆจะปรากฏให้ท่านเลือกใช้งานได้อย่างง่าย ภายใต้สภาวะการใช้งานที่เป็นไปในแนวเดียวกัน

แบบฝึกสอนการใช้งาน Altium Designer นี้ จะช่วยทำให้ท่านมองเห็นภาพรวมถึงการสร้างแบบวงจรหรือสเค็มมาติก(Schematic) การนำข้อมูลมาปรับปรุงแบบวงจรบนแผ่นวงจรพิมพ์(PCB) และสร้างไฟล์เอาท์พุตสำหรับการผลิต นอกจากนี้ยังช่วยตรวจสอบแนวความคิดของโครงงาน ระบบไลบรารีรวม และการจำลองการทำงานของวงจร ในผลิตภัณฑ์เดียวเท่านั้น