Altium สนับสนุนซอฟต์แวร์สำหรับการศึกษา รวมทั้งสถาบันและนักศึกษา

สำหรับปี 2020 เป็นต้นไป Altium ประกาศนโยบายใหม่ สำหรับการศึกษา โดยสนับสนุน ทั้งสถาบันการศึกษา, นักเรียนประถม, นักเรียนมัธยม และ ในระดับอุดมศึกษา โดยแบ่งโปรแกรมเป็นดังนี้

นักเรียนประถมและมัธยม (Primary and Secondary Education K-12)

Altium มอบให้ฟรีซอฟต์แวร์สำหรับออกแบบ PCB สำหรับนักเรียนที่อยู่ในสาขาเกี่ยวข้องกับ STEM (Science, Technology, Engineering and Math) และโปรแกรมหุ่นยนต์ FIRST Robotics.

  สำหรับนักเรียนในโปแกรม STEM     Learn more

 สำหรับนักเรียนในโครงการหุ่นยนต์ FIRST Robotics Teams    Learn more

การศึกษาระดับสูงขึ้น  (Higher Education)

Altium มอบฟรีซอฟต์แวร์ออกแบบ PCB ระดับมืออาชีพ สำหรับ นักเรียน ครู, อาจารย์ ในสถาบันการศึกษา, มหาวิทยาลัย, วิทยาลัยเทคนิค ทั่วโลกแล้ววันนี้

 ฟรีไลน์เซ็นส์สำหรับนักเรียน 6 เดือน (ต้องมีบัตรนักศึกษาและemailสังกัดวิทยาลัย)  Learn more

  ไลน์เซ็นส์สำหรับ ครู,อาจารย์ (Educator License) ในสถาบัน ใช้ประกอบการเรียน การสอน ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยค่าใช้จ่ายไม่เกิน $2000.00 ต่อห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ Learn more

  ฟรีการอบรมออนไลน์,  ข้อมูลเทคนิค และ แหล่งข้อมูลอื่นๆ มากมาย  Learn more