บันทึกอบรม “การออกแบบ PCB เบื้องต้น” 14 ชั่วโมง

บันทึกจากการอบรม “ออกแบบ PCB เบื้องต้น” ด้วย Altium Designer เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้งาน Altium Designer มาก่อน ผู้เรียนควรมีความรู้อิเล็กทรอนิกส์ มีพื้นฐานการทำแผ่นวงจรพิมพ์ เนื่องจากเนื้อหาจะเน้นที่การใช้งานโปรแกรม เท่านั้น

หลักสูตรจะใช้วิธีออกแบบบอร์ดตัวอย่าง ตั้งแต่สร้างวงจร สร้างไลบรารี สร้างสัญลักษณ์ สร้างพีซีบี การจัดเรียงอุปกรณ์ การเดินลายเส้นทองแดง การทำ 3D เบื้องต้น จนกระทั่งได้ไฟล์เกอร์เบอร์ เพื่อส่งให้โรงงานผลิตแผ่นพีซีบี ต่อไป