โปรโมชั่น Altium Designer21+Altium365

Promotion Altium Designer 21

ซื้อไลเซ็นส์ใหม่ Altium Designer 21 ได้รับ Altium365 ใช้งาน 1 ปีและ update ได้ตลอดระยะเวลา 1 ปีเต็ม ** ใช้งานร่วมกันหลายๆคน ผ่านอินเตอร์เน็ต สะดวกกว่าเดิม **

ติดต่อ 081-63-63-234

Altium Designer20+Altium365+12months Subscriptionราคาจำหน่าย (บาท)ราคา โปรโมชั่น (บาท)
New License390,000390,000
Upgrade Altium Designer รุ่นเก่า149,000-350,000350,000

** หมายเหตุราคานี้ยังไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

ดูรายละเอียด ความสามารถด้านต่างๆที่นี่ 

 

   sales@altiumthai.com

 

 

 

บันทึกอบรม “การออกแบบ PCB เบื้องต้น” 14 ชั่วโมง

บันทึกจากการอบรม “ออกแบบ PCB เบื้องต้น” ด้วย Altium Designer เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้งาน Altium Designer มาก่อน ผู้เรียนควรมีความรู้อิเล็กทรอนิกส์ มีพื้นฐานการทำแผ่นวงจรพิมพ์ เนื่องจากเนื้อหาจะเน้นที่การใช้งานโปรแกรม เท่านั้น

หลักสูตรจะใช้วิธีออกแบบบอร์ดตัวอย่าง ตั้งแต่สร้างวงจร สร้างไลบรารี สร้างสัญลักษณ์ สร้างพีซีบี การจัดเรียงอุปกรณ์ การเดินลายเส้นทองแดง การทำ 3D เบื้องต้น จนกระทั่งได้ไฟล์เกอร์เบอร์ เพื่อส่งให้โรงงานผลิตแผ่นพีซีบี ต่อไป

บันทึกอบรม “การออกแบบ PCB ก้าวหน้า” 14 ชั่วโมง

บันทึกอบรม “ออกแบบ PCB ขั้นก้าวหน้า” โดยใช้ Altium Designer เป็นเนื้อหาที่เน้น ความสามารถที่ลึกลงไปเป็นเรื่อง เช่น

  • การจัดเรียงอุปกรณ์ การใช้กริด x-y และกริด polar
  • การใช้ room, คำสั่ง alignment
  • การใช้ advanced routing เช่น ActiveRoute, BusRouting, Multi-layer routing etc.
  • การทำ 3D ควบคู่กับ Mechanic Engineer
  • การใช้ Simulation การทำ Length Matching
  • การใช้ ActiveBOM
  • การใช้ DraftMan
  • การใช้ Signal Integrity Check etc.