บันทึกอบรม “การออกแบบ PCB เบื้องต้น” 14 ชั่วโมง

บันทึกจากการอบรม “ออกแบบ PCB เบื้องต้น” ด้วย Altium Designer เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้งาน Altium Designer มาก่อน ผู้เรียนควรมีความรู้อิเล็กทรอนิกส์ มีพื้นฐานการทำแผ่นวงจรพิมพ์ เนื่องจากเนื้อหาจะเน้นที่การใช้งานโปรแกรม เท่านั้น หลักสูตรจะใช้วิธีออกแบบบอร์ดตัวอย่าง ตั้งแต่สร้างวงจร สร้างไลบรารี สร้างสัญลักษณ์ สร้างพีซีบี การจัดเรียงอุปกรณ์ การเดินลายเส้นทองแดง การทำ 3D เบื้องต้น จนกระทั่งได้ไฟล์เกอร์เบอร์ เพื่อส่งให้โรงงานผลิตแผ่นพีซีบี ต่อไป

บันทึกอบรม “การออกแบบ PCB ก้าวหน้า” 14 ชั่วโมง

บันทึกอบรม “ออกแบบ PCB ขั้นก้าวหน้า” โดยใช้ Altium Designer เป็นเนื้อหาที่เน้น ความสามารถที่ลึกลงไปเป็นเรื่อง เช่น การจัดเรียงอุปกรณ์ การใช้กริด x-y และกริด polar การใช้ room, คำสั่ง alignment การใช้ advanced routing เช่น ActiveRoute, BusRouting, Multi-layer routing etc. การทำ 3D ควบคู่กับ Mechanic Engineer การใช้ Simulation การทำ Length Matching การใช้ ActiveBOM การใช้ DraftMan การใช้ Signal Integrity Check etc.