Altium Designer

Altium Designer Promotion สิ้นสุด 30 ธ.ค. 65

Altium Designer Promotion สิ้นสุด 30 ธ.ค. 65 สำหรับลูกค้าเก่าใช้รุ่น Altium2004, Altium Designer6, Altium Designer Summer09, Altium Designer10,….จนถึงรุ่น Altium Designer 21 Upgrade สำหรับสมาชิกประเภท Standard   License Type Price Altium Designer 22 Standard-subscription On-Demand 190,000THB Subscription 2023 – ฟรี   84,000THB Subscription 2024 – ฟรี   84,000THB   ราคาสุทธิ 190,000THB+VAT7%     คิดเป็นส่วนลด 47% Upgrade สำหรับสมาชิกประเภท Pro   […]

โปรโมชั่น Altium Designer22+Altium365

Promotion Altium Designer 22 ซื้อไลเซ็นส์ใหม่ Altium Designer 22 ได้รับ Altium365 ใช้งาน 1 ปีและ update ได้ตลอดระยะเวลา 1 ปีเต็ม ** ใช้งานร่วมกันหลายๆคน ผ่านอินเตอร์เน็ต สะดวกกว่าเดิม ** ติดต่อ 081-63-63-234 Altium Designer20+Altium365+12months Subscription ราคาจำหน่าย (บาท) ราคา โปรโมชั่น (บาท) New License 450,000 450,000 Upgrade Altium Designer รุ่นเก่า 149,000-350,000 350,000 ** หมายเหตุราคานี้ยังไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% ดูรายละเอียด ความสามารถด้านต่างๆที่นี่    Follow @altiumthai   sales@altiumthai.com       […]

บันทึกอบรม “การออกแบบ PCB เบื้องต้น” 14 ชั่วโมง

บันทึกจากการอบรม “ออกแบบ PCB เบื้องต้น” ด้วย Altium Designer เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้งาน Altium Designer มาก่อน ผู้เรียนควรมีความรู้อิเล็กทรอนิกส์ มีพื้นฐานการทำแผ่นวงจรพิมพ์ เนื่องจากเนื้อหาจะเน้นที่การใช้งานโปรแกรม เท่านั้น หลักสูตรจะใช้วิธีออกแบบบอร์ดตัวอย่าง ตั้งแต่สร้างวงจร สร้างไลบรารี สร้างสัญลักษณ์ สร้างพีซีบี การจัดเรียงอุปกรณ์ การเดินลายเส้นทองแดง การทำ 3D เบื้องต้น จนกระทั่งได้ไฟล์เกอร์เบอร์ เพื่อส่งให้โรงงานผลิตแผ่นพีซีบี ต่อไป

บันทึกอบรม “การออกแบบ PCB ก้าวหน้า” 14 ชั่วโมง

บันทึกอบรม “ออกแบบ PCB ขั้นก้าวหน้า” โดยใช้ Altium Designer เป็นเนื้อหาที่เน้น ความสามารถที่ลึกลงไปเป็นเรื่อง เช่น การจัดเรียงอุปกรณ์ การใช้กริด x-y และกริด polar การใช้ room, คำสั่ง alignment การใช้ advanced routing เช่น ActiveRoute, BusRouting, Multi-layer routing etc. การทำ 3D ควบคู่กับ Mechanic Engineer การใช้ Simulation การทำ Length Matching การใช้ ActiveBOM การใช้ DraftMan การใช้ Signal Integrity Check etc.

Altium Thai Webinar สัมมนาออนไลน์ความสามารถด้านต่างๆของ Altium Designer

Altium Designer 20 คือรุ่นล่าสุด ณ ปัจจุบัน มีความสามารถที่ปรับปรุง ครอบคลุมการใช้งานระดับมืออาชีพ สร้างวงจรได้ซับซ้อน รองรับฟุ้ทพรินท์หลากหลาย มีในไลบรารีและสร้างได้เองจากเครื่องมืออัตโนมัติ มี Routing Engine ที่ก้าวหน้า รองรับการออกแบบที่ละเอียด ซับซ้อน เช่น IoT (Internet of Thing), High Speed, DDR, USB, HDMI, Ethernet, SDI, etc งานออกแบบเช่น Multi-layer, ชนิด Flexible Circuit ไฟล์สำหรับการผลิตหลากหลายรูปแบบ เชื่อมต่อกับผู้ผลิตพีซีบีได้กว้างขวาง เชื่อมโยงกับจำหน่ายอุปกรณ์ต่างๆออนไลน์ ActiveBOM สามารถตรวจสอบราคา,จำนวน ในเวลาจริงทันที ทำงานได้รวดเร็ว สวยงาม แม่นยำ เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Topic หัวข้อ ภาษา วันที่-เวลา 14.00-15.00 What is new in Altium […]

นโยบายสนับสนุนการศึกษาของ Altium

Altium สนับสนุนซอฟต์แวร์สำหรับการศึกษา รวมทั้งสถาบันและนักศึกษา สำหรับปี 2020 เป็นต้นไป Altium ประกาศนโยบายใหม่ สำหรับการศึกษา โดยสนับสนุน ทั้งสถาบันการศึกษา, นักเรียนประถม, นักเรียนมัธยม และ ในระดับอุดมศึกษา โดยแบ่งโปรแกรมเป็นดังนี้ นักเรียนประถมและมัธยม (Primary and Secondary Education K-12) Altium มอบให้ฟรีซอฟต์แวร์สำหรับออกแบบ PCB สำหรับนักเรียนที่อยู่ในสาขาเกี่ยวข้องกับ STEM (Science, Technology, Engineering and Math) และโปรแกรมหุ่นยนต์ FIRST Robotics.   สำหรับนักเรียนในโปแกรม STEM     Learn more  สำหรับนักเรียนในโครงการหุ่นยนต์ FIRST Robotics Teams    Learn more การศึกษาระดับสูงขึ้น  (Higher Education) Altium มอบฟรีซอฟต์แวร์ออกแบบ PCB ระดับมืออาชีพ สำหรับ นักเรียน ครู, อาจารย์ […]