นโยบายสนับสนุนการศึกษาของ Altium

Altium สนับสนุนซอฟต์แวร์สำหรับการศึกษา รวมทั้งสถาบันและนักศึกษา

สำหรับปี 2020 เป็นต้นไป Altium ประกาศนโยบายใหม่ สำหรับการศึกษา โดยสนับสนุน ทั้งสถาบันการศึกษา, นักเรียนประถม, นักเรียนมัธยม และ ในระดับอุดมศึกษา โดยแบ่งโปรแกรมเป็นดังนี้

ยินดีต้อนรับสู่ AltiumTHAI

ขอต้อนรับทุกท่าน AltiumThai  --- ซอฟต์แวร์สำหรับออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ออกแบบวงจรไฟฟ้า ซอฟต์แวร์จำลองการทำงานวงจร ซอฟต์แวร์ออกแบบลายวงจรพิมพ์ ซอฟต์แวร์ออกแบบ PCB ซอฟต์แวร์ออกแบบ FPGA ซอฟต์แวร์ออกแบบ Embedded เป็นที่รู้จักกันดีในท้องตลาดในชื่อต่างๆเช่น Altium Designer, Protel, Protel99SE, ProtelDXP, PCAD, FPGA, NanoBoard, Xilinx และ Tasking -- ติดต่อ 081-63-63-234

Altium Designer 18

AD18

เริ่มจำหน่ายแล้ว เต็มความสามารถโดยทำงาน 64 บิทเท่านั้น เร็ว ออกแบบใหม่ ใช้งานง่ายขึ้น และดูสบายตา

  • ประสิทธิภาพด้าน PCB สูงขึ้น
  • interface แบบสมัยใหม่
  • สนับสนุนการออกแบบชนิด multi-board assembly
  • การ routing ที่รวดเร็วและประสิทธิภาพสูง
  • การสร้าง BOM ชนิด real-time
  • การสร้าง PCB document อย่างอัตโนมัติ

 

Altium Designer 17

ความสามารถเด่นของ Altium Designer 17
•ActiveRoute™ significant productivity and efficiency gain
‒Same Rules like for Interactive Route
•ActiveRoute™ provides the PCB Designer full Control of the routing Structure

Altium Designer 15

ltium Designer combines Schematic, ECAD Libraries, Rules & Constraints, BoM, Supply Chain Management, ECO Processes and World-Class PCB Design tools in one easy to use, Native 3D enhanced, Unified Environment, increasing your entire team’s productivity, efficiency and reducing your overall costs and time to market..

Altium Designer14

เริ่มจำหน่ายแล้ว พร้อมความสามารถทางด้าน 3D อย่างสมบูรณ์

AD14

พร้อมด้วยความสามารถใหม่ๆเช่น